Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 1.03.17 in Znanstveni dosežki

Slovenija vstopa v skupnost odličnih v znanosti

Slovenija vstopa v skupnost odličnih v znanosti

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je  v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) podpisala Memorandum o sodelovanju s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije (JRC – Joint Research Centre). V imenu JRC sta sporazum podpisala Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport, Tibor Navracsics ter generalni direktor Skupnega raziskovalnega središča Evropske Komisije Vladimír Šucha.

Ministrica dr. Makovec Brenčič je ob podpisu Memoranduma poudarila, da je to eden pomembnejših korakov pri krepitvi sodelovanja med Evropsko komisijo in Slovenijo na področju znanosti po osamosvojitvi. »Ni pomemben zgolj za področje raziskav in razvoja,  ampak tudi za odpiranje in podporo pri oblikovanju prihodnjih politik na področju znanosti,« je dejala ministrica in dodala, da predstavlja podpis tudi izziv in novo zavezo za prihodnost. »Pomembno je oblikovanje dobrih praks sodelovanja med državami članicami in Evropsko komisijo.« Ministrica je še poudarila, da lahko za vsak vložen evro v znanost pričakujemo tudi do 12-kratno povračilo. Kot je dejala, gre danes za pravi praznik znanosti za Slovenijo.

Podpis Memoranduma omogoča slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem nadgradnjo dosedanjega sodelovanja, saj bodo lahko še močneje vpeti v delovanje sedmih inštitutov JRC v Italiji, Španiji, Belgiji, Nemčiji in na Nizozemskem. Tako bodo lahko s svojim raziskovalnim delom gostovali na katerem izmed inštitutov JRC na področjih, ki so še posebej pomembna in uporabna za Slovenijo, npr. energija, promet, hrana, javno zdravje, podnebne spremembe. Vključili se bodo lahko tudi doktorski študentje, in sicer preko usposabljanj na temo povezovanja znanosti in oblikovanja politik.

Vse navedeno pomeni tudi za ministrstvo in državo poglobljeno sodelovanje z JRC – še več, Memorandum omogoča tudi izmenjavo znanstvenih analiz, podatkov in drugih študij za oblikovanje raziskovalnih politik ter analitsko podporo pri spremljanju in izvajanju Strategije pametne specializacije prek sodelovanja v različnih tematskih platformah JRC. JRC sodeluje z več kot tisoč organizacijami po svetu in z več kot 50-letnimi izkušnjami predstavlja pomembno podporo Evropski komisiji pri oblikovanju politik. Razpolaga z unikatno raziskovalno infrastrukturo, kjer sodeluje na tisoče znanstvenikov.

Ob robu podpisa Memoranduma se je ministrica srečala tudi z evropskim komisarjem Carlosom Moedasem, s katerim sta spregovorila o pripravah na naslednji Okvirni program EU za raziskave in inovacije. Ministrica je komisarju predala tudi informacijo o nameri Slovenije za vključitev Slovenije v mednarodno partnerstvo PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterrenean Area).

Foto: EC

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *