Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 16.04.19 in Podjetništvo

Slovenska znanost – Akademska igra ali adut družbenega napredka?

Slovenska znanost – Akademska igra ali adut družbenega napredka?

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) pripravlja v četrtek, 18.  aprila ob 17. uri v Poslovni oazi razpravo ob znanstveni monografiji avtorjev dr. Francija Demšarja in Jasne Kontler Salamon, ki sta ji avtorja dala naslov Slovenska znanost, Akademska igra ali adut družbenega napredka? Knjiga  je sestavljena v bistvu iz dveh, med seboj prepletenih delov.  Demšar analizira stanje in razmere v slovenski znanosti predsvsem zadnjih trideset let, v uvodnem delu pa oriše glavne mejnike do druge svetovne vojne pa tudi čas razvoja po drugi svetovni vojni vse do leta 1991. Demšar kot natančen popisovalec razmer v znanosti zaobjame vprašanja od financiranja, razvoja odličnosti, vzpona in stagnacije inovacijskega sistema, transparentnosti delovanja v znanosti, mednarodnega sodelovanja  itd.  Posebne poudarke daje  na zavedanju, da je znanost gibalo razvoja in zagotovilo prihodnosti. Mnenja in analize so opremljene z grafi in tabelami, da si bralec lažje predstavlja razvoj in današnje razmere v znanosti, kar tudi pripomore k objektivnosti zapisanega.  Posamezna poglavja pa so opremljena s komentarji ugledne novinarke Dela Jasne Kontler Salamon, ki je vrsto let pisala zelo odmevne  komentarje ob dogajanjih v polju znanstvene politike. Čeprav so nekateri komentarji umeščeni v čas dogajanja pred desetimi ali nekaj več let, ne izgubljajo na aktualnosti, pača pa pomagajo razumeti, zakaj so se razmere odvijale tako, kot so se. Pogosto tudi na škodo področja znanosti.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *