Pages Menu
Categories Menu

Posted on 14.03.23 in Inštituti

Slovenski  akademiki in dijaki o sodobnih  izzivih medicine

Slovenski akademiki in dijaki o sodobnih izzivih medicine

Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter Slovenska znanstvena fundacija organizirata v četrtek, 16. marca 2023, peto letno srečanje članic in članov Akademije z dijaki slovenskih srednjih šol v domovini in zamejstvu. Vsebino srečanja je letos pripravil razred za medicinske vede. Na srečanju bo sodelovalo okoli 70 udeležencev.

Medicina je imela v preteklosti, ima danes in bo imela tudi v prihodnosti izjemno pomembno družbeno vlogo. Vlogo v dobro obstoja in razvoja posameznika, naroda, skupnosti narodov in človeštva kot celote.

Posamezniki in skupnosti želijo biti zdravi. Zakaj le zdrav človek je kos vsakodnevnim izzivom, ki zahtevajo njegove odzive. Pri tem je pomembna vloga medicinskih strokovnjakov – tako raziskovalcev, kakor praktikov oziroma zdravnikov. Medicinski strokovnjaki, oboroženi z znanjem in izkušnjami, so napredovali skozi zgodovinski čas od zgolj opazovanj in lajšanj simptomov bolezenskih znakov, do odpravljanja vzrokov za nastanek bolezni. Napredek oziroma napredovanje medicinskih strokovnjakov je bilo odvisno od nastanka možnosti posredovanja pri konkretni bolezni. Skratka, razvoj medicine je bil in ostaja odvisen ali pogojen z razvojem drugih ved znanosti, od določenih tehnologij, še zlasti farmacevtske, in inovacij.

Biologija bolezni, razvoj zdravil in pristopi, ki zavirajo ali modificirajo vzroke bolezni, so končno privedli do z dokazi podprte medicine, ki je v ospredju danes.

Letošnje (2023) srečanje članic in članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) z mladimi  ljudmi ter z njihovimi profesorji s slovenskih srednjih šol je namenjeno predstvaiti znanstveno-raziskovalnega delovanja nekaterih rednih članov (akademiki prof. dr. Gregor Serša, prof. dr. Marko Noč, prof. dr. Saša Svetina, prof. dr. Franc Strle) in izrednih članov (prof. dr. Tadej Battelino) VI. razreda za medicinske vede; iz razreda za naravoslovne vede pa akademikinja prof. dr. Tatjana Avšič-Županc.

Akademiki so povabili k sodelovanju tudi nekaj mlajših raziskovalnih sodelavcev (doc. dr. Sašo Korva, izr. prof. dr. Urha Grošlja, dr. Petra Radšela in asist. Ano Perdih, dr. med.).

Program:

10:00 – 13:10 Dvorana SAZU, Novi trg 3/I. Ljubljana

9:30 – 9:55  Registracija udeležencev

10:00 – 10:15 Pozdravni nagovori

  • Akademik prof. dr. Peter Štih, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  • Edvard Kobal, predsednik uprave Slovenske znanstvene fundacije

10:15 – 10:25  Kratek uvod v vsebino letnega srečanja

Akademik prof. dr. Gregor Serša

10:25 – 10:55  Napredek v medicini na temelju z dokazi podprte medicine

Akademik prof. dr. Gregor Serša

10:55 – 11:25    COVID-19: kaj smo se naučili o tem virusu Akademkinja prof. dr. Tatjana Avšič-Županc in doc. dr. Miša Korva

11:25 – 11:40  Odmor

11:40 – 12:10  Genetika v medicini Prof. dr. Tadej Battelino, izredni član SAZU

in izr. prof. dr. Urh    Grošelj

12:10 – 12:40 Nenaden zastoj srca izven bolnišnice-izobraženi laiki rešujejo življenja

Akademik prof. dr. Marko Noč in dr. Peter Radšel

12:40 – 13:10  Povezava med medicino in naravoslovnimi vedami na primeru nedavno odkritega proteina za zaznavo tipa Akademik prof. dr. Saša Svetina

13:10 – 15:10  Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

13:00 – 13:55  Stoječe kosilo

 

14:00 – 15:00 Popoldanski del srečanja

(kratke 20 minutne predstavitve)

  • Medicina odpira številna vrata Akademik prof. dr. Franc Strle
  • Družinski zdravnik danes Asist. Ana Perdih, dr. med.
  • Pravilni ukrepi laika pri srčnem zastoju Akademik prof. dr. Marko Noč in dr. Peter Radšel

15:00 – 15:10 Zaključek letnega srečanja

Organizatorja si pridružujeta pravico do sprememb v programu.

 

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *