Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 22.09.21 in Inštituti

Slovenski festival znanosti  – “Zaupajmo v znanstvenikom! “

Slovenski festival znanosti – “Zaupajmo v znanstvenikom! “

Zadnje tri dni letošnjega septembra bo  potekal digitalni 27. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo, z aktualnim sporočilom: Zaupajmo znanstvenikom! Organizatorica Slovenska znanstvena fundacija, je letos častno pokroviteljstvo dodelila vrhunskemu slovenskemu strokovnjaku, prof. dr. Petru Rasporju, dr. h. c. mult., sicer predsedniku njenega Znanstvenega sveta.

Otvoritvena slovesnost (v torek, 28. septembra 2021, dopoldne) bo potekala v znamenju srebrnega jubileja slovensko-škotskega partnerstva v izmenjavi odličnih popularizatorjev znanosti med orkneyjskim mednarodnim festivalom znanosti ter slovenskim nacionalnim festivalom znanosti. Oba festivalska partnerja bosta udeležence digitalne tridnevne prireditve spomnila tudi na srebrni jubilej prvega srečanja organizatorjev festivalov znanosti iz štirih evropskih držav (Velika Britanija, Nizozemska, Slovaška, Slovenija) v Ljubljani , ki so se zavzeli za ustanovitev (vse)evropskega združenja, do česar je tudi prišlo pet let kasneje, v prvem decembrskem tednu na Dunaju leta 2001. Tedaj je bilo ustanovljeno evropsko združenje organizatorjev znanstvenih dogodkov, European Science Events Associaton (sedaj European Science Engagement Association ), oba partnerja pa sta poleg drugih organizatorjev festivalov znanosti, tudi soustanovitelja .

Povezanost vrhunskih ustvarjalnih ljudi iz različnih raziskovalnih polj s splošno javnostjo pride najbolj do izraza prav na festivalih znanosti. K povezanosti bistveno prispeva prav festivalsko vzdušje.  Že kot tako  spodbuja zaupanje, prijateljevanje. V času koronavirusa večina organizatorjev festivalov znanosti v Evropi ni tvegala pripraviti  prireditev v živo, ampak se je odločila za virtualne. Tako je ravnala lani in tudi letos Slovenska znanstvena fundacija. Niso pa tudi izostala prizadevanja organizatorjev festivalov, da kljub drugačnemu nastopu znanstvenikov opustijo načrtno spodbujanje zaupanja.

Častni pokrovitelj festivala profesor Raspor, je širši javnosti na Slovenskem znan mikrobiološki in biotehnološki strokovnjak. Še bolj pa ga poznajo in cenijo v širšem evropskem prostoru, kar ne preseneča, saj je bil dolgoleten stroki izjemno predan generalni sekretar Evropske zveze mikrobioloških društev. Je tudi častni doktor več̌ evropskih univerz ter velik popularizator zdrave hrane in prehranjevanja.

Po prevzemu častne vloge v okviru 27. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo je med drugim poudaril: “Pred nami je festival, ki bo na poljuden, pa vendar popolnoma objektiven in za današnji čas primeren način, spregovoril o izzivih, ki se nas dotikajo. Najsi bo ta beseda zaupanja prenašana mladim, ki še iščejo svojo pot dela, bodisi manj mladim, ki jih novosti na področjih, kjer niso ravno doma, zanimajo. Ali pa mogoče tistim, ki se imajo za poznavalce konkretnega znanja. A kakorkoli,  Znanje, znanost temelji na spoznanju. Spoznanje se rojeva v znoju misli in v delu, ki ga je bilo potrebno prebroditi, da bi to spoznanje ponotranjili in bi dozorelo za prenos naprej. Festival znanosti je gotovo pravi kraj in prostor za prenos zanj in izkušenj, pa tudi spominov na velike ume, ki so nas pripeljali do spoznanj. Je pa tudi pravi prostor za Krik in poziv: „Zaupajmo znanstvenikom“.

Častni pokrovitelj bo tudi izvajalec festivalskega dogodka, Zoom predstavitve o oskrbi s hrano v 21. stoletju (v sredo, 29. septembra 2021, 14:00 – 15:00).

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *