Pages Menu
Categories Menu

Posted on 28.01.20 in Inštituti, Univerze

Slovenski naj komunikatorji znanosti leta 2019

Slovenski naj komunikatorji znanosti leta 2019

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je tudi letos poleg priznanj za podpore poslanstvu ustanove, podelila priznanja za največje dosežke posameznikov in organizacij na področju komuniciranja o, za in v znanosti na Slovenskem. Podeljena so bila priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, Zvezda 25. slovenskega festivala znanosti ter častni naziv Komunikator znanosti leta 2019. Slednjega je prejel dr. Sašo Dolenc, znani slovenski popularizator znanosti.

Slavnostna podelitev je potekala v prenovljeni dvorani Državnega sveta Republike Slovenije,  udeležence je nagovoril njegov predsednik Alojz Kovšca; slavnostni govornik pa je bil rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič.

Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju so prejeli  slovenski intelektualci iz akademskega okolja za svoje življenjsko delovanje na področju komuniciranja znanosti, matematik prof. dr. Tomaž Pisanski (Univerza na Primorskem), mag. Tomaž Ogrin (Šola eksperimentalne kemije Instituta »Jožef Stefan« in Slovensko društvo ljubiteljev kemije) ter etnolog izr. prof. dr. Vito Hazler (upokojenec Univerze v Ljubljani) za komuniciranje slovenske kulturne dediščine.

Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju so prejeli tudi:

 • dr. Matej Črepinšek, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
 • dr. Emilija Stojmenova Duh, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • dr. Brigita Kacjan, Filozofska fakulteta v Mariboru,
 • dr. Jana Plazar, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
 • dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
 • Matej Huš, Kemijski inštitut Ljubljana
 • dr. Luka Vidmar, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU in Podiplomska šola ZRC SAZU
 • prof. dr. Primož Vitez, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • novinarka Mojca Delač, Prvi program Radia Slovenija
 • Matej Pavlič, urednik izdaj Tehniške založbe Slovenije;
 • dr. Irena Lazar, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem
 • dr. Marjetka Podobnik, Kemijski inštitut, Ljubljana
 • Matija Gatalo, Kemijski inštitut, Ljubljana
 • Uredniški odbor nacionalnega inštituta za biologijo za znanstveno sporočilo z vizualno komunikacijo v publikaciji Pol stoletja dolga pot Morske biološke postaje Piran
 • Arne Hodalič in mag. Katja Bidovec za vizualno komuniciranje znanstvenoraziskovalnega dogajanja v laboratorijih Instituta »Jožef Stefan« v publikaciji Iskanje z navdihom: ob 70. obletnici Instituta »Jožef Stefan«;
 • avtorja prof. dr. Samo Kreft (Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani) in mag. Darja Kolar za inovativen pristop h komuniciranju o živilih rastlinskega izvora v okviru poljudnoznanstvenga portala Lačna bučka;
 • avtorji Mirella Baruca, Anja Curk Repič in Damjan Muhič, Univerza na Primorskem
 • Znanstvena redakcija Radia Študent
 • Kemijski inštitut, Ljubljana, za popularizacijo Leta 2019 – Mednarodnega leta periodnega sistema elementov;
 • Društvo raziskovalcev kemijskih znanosti UL FKKT za organizacijo mednarodne znanstvene konference Cutting Edge

Častni naziv Zvezda 25. slovenskega festivala znanosti sta prejela prof. dr. Maca Jogan in Luka Repar, magistrski študent Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

Za častni naziv Komunikator-ica znanosti leta 2019 so bili s strani povabljenih predlagateljev ocenjeni prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela s Fakultete za družbene vede, doc. dr. Emilija Stojmenova Duh s Fakultete za elektrotehniko (obe Univerza v Ljubljani) ter dr. Sašo Dolenc (Tolmačenje znanosti, Sašo Dolenc s.p.). Posebna komisija, ki jo je imenoval dr. Edvard Kobal, predsednik uprave SZF, iz vrst slovenskih raziskovalcev in novinarjev, je ocenila vse tri kandidature ter sprejela sklep, da se častni naziv Komunikator znanosti leta 2019 podeli dr. Sašu Dolencu za obsežno strokovno neoporečno in širokemu krogu ljubiteljev znanosti razumljivo komuniciranje znanosti s pomočjo številnih sestavkov v tiskanih in elektronskih medijih

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *