Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 2.09.17 in Univerze

Sodobna radiofarmacija – doprinos k uspešnejšemu zdravljenju raka

Sodobna radiofarmacija – doprinos k uspešnejšemu zdravljenju raka

 

Na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani (UL) se bodo na vrhunskem podiplomskem izobraževanju zbrali farmacevti, kemiki in biokemiki iz celotne Evrope, da bi izpopolnili svoje znanje iz radiofarmacije, s katerim med drugim želijo na sodoben, ciljan način pomagati bolnikom z nekaterimi vrstami raka.

Danes se začenja izobraževanje, ki ga organizira Fakulteta za farmacijo UL v sodelovanju s Kliniko za nuklearno medicino UKC Ljubljana in z univerzo ETH Zürich. Enakopravno sodelovanje z ETH Zürich, eno najuglednejših evropskih univerz, je izredno strokovno priznanje za Fakulteto za farmacijo in Univerzo v Ljubljani, prav tako pa pripomore k prepoznavnosti slovenskega prostora.

Radiofarmacija je posebna veja farmacije, ki se ukvarja z radioaktivnimi zdravili, ki jih uspešno uporabljajo pri diagnosticiranju, predstavljajo pa tudi možnost za posebno, ciljno zdravljenje nekaterih vrst raka. Ta zdravila izkoriščajo radioaktivno sevanje v točno določenih delih telesa, npr. v tumorjih. V zadnjih letih je radiofarmacija doživela pospešen razvoj, zato se povpraševanje po specialistih iz radiofarmacije, usposobljenih za zelo zahtevno pripravo in uporabo radioaktivnih zdravil, povečuje. A le zelo malo centrov v Evropi ima ustrezne licence za izobraževanje specialistov iz radiofarmacije – in Slovenija je med njimi.

»Celoten program evropskega podiplomskega izobraževanja iz radiofarmacije je sestavljen iz treh sklopov, od katerih enega izvajamo na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani že od leta 2003 in je vsebinsko edini v Evropi. Doslej se ga je udeležilo že več kot 210 slušateljev iz celotne Evrope in širše«, pove pobudnica in glavna koordinatorka tega izobraževanja doc. dr. Tanja Gmeiner.

Dr. Marko Krošelj s Klinike za nuklearno medicino Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, ki je pred leti uspešno zaključil podiplomsko izobraževanje iz radiofarmacije in sedaj sodeluje pri izvedbi programa kot organizator in predavatelj, pove: »Izobraževanje poleg strokovnega izpopolnjevanja udeležencem omogoča tudi povezovanje in sodelovanje s strokovnjaki z vsega sveta. Na Kliniki za nuklearno medicino smo tako od leta 2013 vključeni v program kliničnega preskušanja novega radioaktivnega zdravila za zdravljenje posebne oblike raka ščitnice, ki je bilo v sodelovanju z različnimi evropskimi centri razvito prav na naši kliniki«.

»Izvajanje izobraževanja v sodelovanju z ETH nam pomeni priznanje naše uspešnosti, zato ostajamo odprti in želimo svojo odličnost in dobre prakse širiti izven Slovenije v svet«, še pove doc. dr. Tanja Gmeiner.

 

Foto: FFA UL

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *