Pages Menu
Categories Menu

Posted on 5.02.24 in Featured, Inštituti, Video

Špela Stres, direktorica ARIS: Znanost je nacionalno bogastvo in vanjo je potrebno vlagati

Špela Stres, direktorica ARIS: Znanost je nacionalno bogastvo in vanjo je potrebno vlagati

Tokratni pogovoru z dr. Špelo Stres, direktorico Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost – ARIS, je bil v dobršni meri usmerjen v pomen razvoja ustrezne inovacijske politike.  Področja, ki je bilo zadnja leta v Sloveniji precej razdrobljeno, poudarja sogovornica. Da je  temu prodročju potrebno zdaj dati novo veljavnost in skrb, nas silijo nove, globalne razmere, tudi v kontekstu primerjanja razvoja med Evropo, ZDA in Kitajsko. In Evropa mora v svojem razvoju graditi na ključnih tehnologijah, slovenska znanost  pa je na nekaterih  teh področjih odlična.

Dr. Špela Stres ima za vodenje in oblikovanje omenjenih  politik veliko znanja. Bila je pomočnica direktorja za evalvacijo in kakovost na Institutu “Jožef Stefan” (IJS) in  dolgoletna vodja Centra za inovacije in prenos tehnologij na IJS. Z obsežnim znanjem in izkušnjami  je postala tudi članica upravnega odbora Evropskega sveta za inovacije (European Innovation Council – EIC), članica Strokovne skupine za ekonomski in družbeni vpliv raziskav in inovacij  (Expert group on the economic and societal impact of research and innovation– ESIR) Evropske komisije in tudi nacionalna delegatka na forumu za prenos znanja Evropske organizacije za jedrske raziskave (Conseil européen pour la recherche nucléaire– CERN).

Uspešna je bila  tudi  na področju podpornega okolja za inovacije, na področju zaščite in vrednotenja intelektualne lastnine, prenosa tehnologij in ustanavljanja odcepljenih podjetij ter vzpostavljanja finančnih mehanizmov za inovacije.

Vsekakor pa novi vidiki in programi na ARIS-u pišejo nov scenarij razvoja, ki ga narekujejo posebni pogoji razvoja, oplemeniteni z inovativnostjo.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *