Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 31.05.22 in Univerze

Študentski energetski klub – ŠEK

Študentski energetski klub – ŠEK

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so v okviru  dogodka Mladi za energetski prehod – Gremo v ŠEK,  ki je potekal v sklopu projekta AURORA, predstavili Študentski energetski klub (ŠEK). Gre za prvi tovrstni klub pri nas z namenom povezati študente, ki delujejo na področju trajnostne energetike in zelenega prehoda. V omenjenem klubu bodo strokovnjaki nudili dodatno strokovno izobraževanje ter prostor za konstruktivno oblikovanje stališč do aktualnih problematik, povezanih z energetiko. Poleg tega bo ŠEK omogočal izmenjavo stališč in njihovo medijsko podporo. Člani  bodo imeli tudi možnost, da se udeležijo mednarodne študentske izmenjave na eni od lokacij partnerjev projekta, in sicer na Danskem, Portugalskem, v Španiji ali Združenem kraljestvu. V klub se lahko včlanijo  tako študentje naravoslovnih kot tudi družboslovnih smeri.

O projektu AURORA

V skladu z ambicioznim novim raziskovalnim projektom se je možno učinkovito spopasti s podnebno krizo le, če so državljani opolnomočeni za veliko dejavnejšo vlogo pri preoblikovanju energetskega sektorja in tako prevzamejo pobudo pri doseganju ambicioznega cilja EU za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za 55 % v tem desetletju. Projekt, ki se je začel decembra 2021 kot del evropske pobude »Green Deal«, spodbuja pristop od spodaj navzgor. Za razliko od strategij in raznih političnih izjav od zgoraj navzdol, kakršnih smo bili deležni na medvladnem vrhu v Glasgowu (COP26), imajo pri tem projektu ključno vlogo državljani. Univerza v Ljubljani je eden od devetih mednarodnih partnerjev evropskega projekta.

Foto: FE

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *