Pages Menu
Categories Menu

Posted on 3.12.22 in Inštituti

Superdifuzija v Heisenbergovi magnetni verigi

Superdifuzija v Heisenbergovi magnetni verigi

Institut “Jožef Stefan”, IJS  pripravlja v sredo, 7. decembra 2022 ob 13. uri  v okviru serije  “Kolokviji na IJS” predavanje  dr. Eneja Illevskega na temo Superdifuzija v Heisenbergovi magnetni verigi. Ilievski s Fakultete za matematiko in fiziko je tudi prejemnik Blinčeve nagrade 2022.

Preprost model feromagneta, ki ga je leta 1928 predlagal Heisenberg, zaobjema le izmenjalno sklopitev med sosednjimi kvantnimi spini v kristalni mreži. V eni prostorski razsežnosti lastna stanja takšne spinske verige točno opiše valovna funkcija večmagnonskih načinov – slavni Bethejev nastavek. Navzočnost dolgoživih kvazidelcev privede do zloma ergodičnosti in obenem porodi kopico neobičajnih, a zanimivih lastnosti, kot sta odsotnost termalizacije in anomalni transport. Čeprav natančen izračun dinamičnih opazljivk še vedno presega trenutni okvir teorije kvantne integrabilnosti, je mogoče časovni razvoj ohranjenih lokalnih količin, denimo energije ali magnetizacije, efektivno opisati s posplošeno hidrodinamiko. V predavanju se bo avtor posvetil presenetljivemu pojavu spinske superdifuzije v spinski verigi z izotropno interakcijo. Poleg teoretičnega opisa se bo navezal tudi na nedavne eksperimentalne preboje, ki ta opis neposredno potrdijo.

Foto: wikipedia

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *