Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 1.07.19 in Univerze

Svetovni kongres slovenskih fizikov

Svetovni kongres slovenskih fizikov

Ob 100 letnici Univerze v Ljubljani, bo na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF) 4. in 5. julija potekal Svetovni kongres slovenskih fizikov, kjer bodo svoje vrhunske znanstvene dosežke predstavili slovenski strokovni javnosti, poglobili stike z raziskovalnimi skupinami v Sloveniji in se srečali s študenti te fakultete. Slovenski fiziki so raziskovalno močno vpeti v mednarodni prostor, številni so uveljavljeni tudi na tujih univerzah in inštitutih. Srečanje je namenjeno medsebojnemu spoznavanju in spodbujanju znanstvenega in visokošolskega sodelovanja, ki vključuje izmenjavo raziskovalcev in visokošolskih učiteljev v okviru obstoječih programov (npr. Erasmus+), skupno delo na mednarodnih projektih, izmenjavo podoktorskih študentov in drugo sodelovanje, kot ga na primer spodbuja Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (The American Slovenian Education Foundation).

Srečanje je odprtega značaja, izpostaviti pa velja poljudnoznanstveno predavanje astrofizika Uroša Seljaka Kozmološke raziskave v dobro znanosti, tehnologije in družbe, ki je namenjeno  širši javnosti in bo potekalo 4. julija ob 17.30. Seljak, profesor fizike na Univerzi Kalifornije Berkley, je najbolj poznan po znanstvenih raziskavah s področja prasevanja, grozdenja galaksij, šibkega gravitacijskega lečenja in vpenjanja teh opazovanj v širšo  zgradbo vesolja. Leta 2012 je od nobelovca Georga Smoota prevzel vodenje Centra za kozmologijo v Berkeleyu. Letos je postal tudi redni član Nacionalne akademije znanosti (NSA) v Združenih državah Amerike in se tako pridružil elitni skupini znanstvenikov, v kateri je poleg ostalih tudi 190 Nobelovih nagrajencev.

Več informacij: http://sksf.fmf.uni-lj.si/

Foto: youtube

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *