Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 17.06.19 in Univerze

Svetovni kongres slovenskih fizikov

Svetovni kongres slovenskih fizikov

Slovenski fiziki in fizičarke po svetu so raziskovalno močno vpeti v mednarodni prostor, številni so se uveljavili tudi na tujih univerzah in institutih. Ob 100-letnici Univerze v Ljubljani bodo svoje svoje vrhunske znanstvene dosežke predstavili slovenski strokovni javnosti, poglobili stike z raziskovalnimi skupinami v Sloveniji in srečali s študenti fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Znanstveno srečanje slovenskih fizikov bo 4. in 5. julija.

Srečanje je namenjeno medsebojnemu spoznavanju in spodbujanju znanstvenega in visokošolskega sodelovanja, ki vključuje izmenjavo raziskovalcev in visokošolskih učiteljev v okviru obstoječih programov (npr. Erasmus+), skupno delo na mednarodnih projektih, izmenjavo podoktorskih študentov in drugo sodelovanje, kot ga na primer vzpodbuja Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (The American Slovenian Education Foundation).

Več informacij: http://sksf.fmf.uni-lj.si/?fbclid=IwAR01c7Cl03s96xR0qHfxI_hTj6OdisvnU8MVwBNZHfuOzrNOqJMvxFE_6CU

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *