Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 30.11.20 in Univerze, Video

Teden Univerze v Ljubljani

Teden Univerze v Ljubljani

Teden Univerze v Ljubljani (UL), ki ga vsako leto obeležujejo na začetku decembra, ko ima najstarejša in največja univerza v Sloveniji rojstni dan – v letu 2020 že stoprvega. Ker zaradi epidemioloških razmer Tedna Univerze letos ni mogoče slavnostno obeležiti v živo, najodličnejše raziskovalne dosežke, prejemnice in prejemnike častnih nazivov, plaket, nagrad, listin in priznanj  predstavljajo na posebni spletni strani www.uni-lj.si/tedenuniverze.

Univerza v Ljubljani že polno stoletje prispeva k napredku države in družbe in skrbi za prepoznavnost v svetu. »Tudi v stoprvem letu delovanja Univerza v Ljubljani igra pomembno vlogo v mednarodnem prostoru. Letos še posebej izpostavljam delovanje v okviru evropske univerzitetne zveze EUTOPIA, kjer gre za popolnoma nov način delovanja evropskih univerz in vesel sem, da lahko Univerza v Ljubljani igra pomembno vlogo tudi pri tem zgodovinskem dogajanju.« je v svojem video nagovoru izpostavil rektor prof. dr. Igor Papič. Poudaril je, da je kljub odsotnosti slavnostnih dogodkov pomembno izpostaviti posameznice in posameznike, ki so pomembno prispevali k nadaljnjemu uspešnemu delu, letošnje leto pa označil kot prelomno. »Ne samo v negativnem kontekstu koronavirusa, ampak predvsem zato, ker smo ponovno dokazali, kakšen je pomen znanosti pri reševanju aktualne problematike. Pokazali smo, da lahko stopimo skupaj tudi v težkih časih, prestopimo meje univerze in pomembno prispevamo k reševanju težav v širši družbi.«

Med predlogi za najodličnejše raziskovalne dosežke Univerze v Ljubljani, je delovna skupina Komisije za raziskovalno in razvojno delo je pri ocenjevanju in končnem izboru desetih najodličnejših raziskovalnih dosežkov upoštevala predvsem mednarodno odmevnost, celovitost dosežka, aktualnost za širšo strokovno in splošno javnost ter koristnost uporabe. Vsi predlogi so bili obravnavani enako, ne glede na vedo in ne glede na to, ali so raziskave osnovne ali neposredno uporabne. Deset najodličnejših raziskovalnih dosežkov letošnjega leta je na voljo tukaj.

Naziv častni senator/častna senatorka Univerze v Ljubljani podeljujejo za pomembne prispevke h krepitvi miru in humanih odnosov v svetu ali za zasluge pri razvoju Univerze v Ljubljani. Prejemniki so:

– prof. dr. Miloslav Vojtech za izjemne zasluge pri širitvi slavističnih in slovenističnih študijev na Univerzi Komenskega v Bratislavi ter za zasluge pri vzpostavitvi skupnega magistrskega študijskega programa Srednjeevropske študije na univerzah v Ljubljani, Bratislavi, Pragi in Krakovu.

– prof. dr. Aleš Leonardis za pomemben prispevek k mednarodnemu ugledu UL, dvigu kakovosti dela na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL ter dolgoletno izjemno raziskovalno delo na področju računalniškega vida.

– prof. dr. Christoph Enders in prof. dr. Michael Kahlo za izjemne zasluge pri organizaciji tradicionalnih slovensko-nemških seminarjev za študente Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Pravne fakultete Univerze v Leipzigu.  Več …

Plaketo Pro Universitate labacensi podeljujejo fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevale k razvoju materialnih možnosti UL ali k usposabljanju njenih sodelavcev. Letos jo prejmejo:

– Prof. dr. Gyula Fekete za uspešno sodelovanje med Akademijo Franza Liszta v Budimpešti in Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani.

Tomaž Jevšnik za prispevek h kakovostnemu študiju agronomije in biotehnologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Skupina za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani za prispevek k zaščitnemu delovanju vseh zaposlenih in študentov pri izvedbi delovnih procesov ter s tem možnosti za varno pedagoško, znanstvenoraziskovalno in strokovno delo na Univerzi.  Več …

Zlato plaketo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani letos prejme 15 profesoric in profesorjev, skupina za projekt Natis faksimila prepisa VI. Beethovnove simfonije in skupina Visual object tracking – VOTVeč …

Svečano listino za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce podeljujejo za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežke. Listino prejme šest prejemnikov. Več …

Naziv zaslužna profesorica in zaslužni profesor podeljujejo upokojenim profesoricam in profesorjem Univerze v Ljubljani za prepoznaven prispevek k delovanju, ugledu in razvoju Univerze v Ljubljani. Naziv prejme 19 zaslužnih profesoric in profesorjev. Več …

Svečano listino za študentke in študente za najboljše študijske dosežke prejme 21 študentk in študentov. Več …

Priznanja za posebne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti prejme 21 študentk in študentov. Več …

Prešernovo nagrado za študentke in študente Univerze v Ljubljani podeljujejo za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti. 12 nagrajenih nalog in njihove avtorje so na ogled… tukaj.

Priznanje strokovnim sodelavkam in sodelavcem podeljujejo za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivni klimi na članicah in rektoratu. Več …

foto: UL

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *