Pages Menu
Categories Menu

Posted on 8.03.24 in Univerze

Tradicionalni festival inovativnih tehnologij

Tradicionalni festival inovativnih tehnologij

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) bo v soboto, 9. marca 2024 potekal tradicionalni Festival inovativnih tehnologij (FIT), ki pod eno streho združuje različna tekmovanja s področja inovativnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), zlasti računalništva in elektrotehnike. Namen dogodka, ki ga organizirata UL FE in Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), je približevanje znanstvenih in raziskovalnih dosežkov na področju IKT mladim generacijam v Sloveniji.

Letošnja novost je brezplačno pedagoško usposabljanje, namenjeno učiteljem fizike, tehnike, matematike in računalništva. Udeleženci bodo spoznali projekt Elektronika z robotiko, ki prinaša izdelan program izbirnega predmeta ali interesnega krožka oziroma učne vsebine znotraj predmetov s področja fizike in tehnike. Več informacij o usposabljanju lahko je na voljo na www.elektronikazrobotiko.si.

Foto: elektronikazrobotiko.si

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *