Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 13.11.19 in Inštituti

Tujerodna rebrača Mnemiopsis leidyi v slovenskem morju

Tujerodna rebrača Mnemiopsis leidyi v slovenskem morju

Na seminarju Tujerodna rebrača Mnemiopsis leidyi v slovenskem morju bodo dr. Borut Mavrič, prof. dr. Lovrenc Lipej in dr. Tjaša Kogovšek predstavili rezultati projektne naloge »Pregled stanja, ovrednotenje vpliva na okolje ter pregled možnih ukrepov za obvladovanje populacije tujerodne vrste rebrače Mnemiopsis leidyi v slovenskem morju«, ki je bila financirana iz Operativnega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020. Tako bo govora o prisotnosti in letni dinamiki pojavljanja rebrače v slovenskem morju, njeni prehrani, ter drugih bioloških in ekoloških parametrih, prav tako pa bo tudi govora o njenih možnih vplivih na morsko okolje.

Seminar bo v ponedeljek 18. novembra ob 10. uri na Morski biološki postaji, Fornače 41, v Piranu.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *