Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 26.11.19 in Svet, Znanstveni dosežki

UNESCO potrdil sedež »Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco« v Ljubljani

UNESCO potrdil sedež »Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco« v Ljubljani

Generalna konferenca UNESCO v Parizu potrdila, da bo prvi globalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO dobil sedež v Ljubljani. S tem se Slovenija postavlja na zemljevid najbolj globalno prepoznanih in naprednih držav na področju umetne inteligence.   Slovenija bo Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI)  ustanovila predvidoma v začetku leta 2020 s  podpisom  sporazuma med UNESCO in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. IRCAI bo prvi globalni center za področje umetne inteligence in  bo tudi zgled za druge podobne centre, ki bodo nastajali po svetu. Vrsta držav in mednarodnih organizacij je že izrazila zanimanje za aktivno sodelovanje.

Namen centra bo zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav in razprav na področju umetne inteligence deležnikom po vsem svetu zagotavljalo tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na tem področju..Združeval bo različne deležnike s širokim spektrom znanj z vsega sveta. Ukvarjal se bo z reševanjem globalnih izzivov, podpiral UNESCO pri študijah ter sodeloval pri večjih mednarodnih projektih s področja umetne inteligence. Presegal bo meje Slovenije in Evrope. Vladam, (mednarodnim) organizacijam, pravnim osebam in širši javnosti bo svetoval o sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih. Pomagal bo pri razvijanju in širjenju zmogljivosti na različne načine, vključno z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja in globalne ozaveščenosti ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja.

Foto: MIZŠ

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *