Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 30.06.21 in Univerze

Univerza v Ljubljani ob zaključku rektorskega mandata prof. dr. Igorja Papiča

Univerza v Ljubljani ob zaključku rektorskega mandata prof. dr. Igorja Papiča

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, je ob zaključku rektorskega mandata pripravil temeljito analizo dela, katerega je kar ena tretjina časa minila v razmerah, ki jih je narekovala pandemija. Študijske stiske, zlasti pri laboratorijskem delu so se gostile, zato je rektor sredi minulega decembra v javni izjavi izrazil vzbujajočo skrb ob  stanju visokega šolstva v času pandemijskih ukrepov.  Univerza je sicer članicam takoj nudila pomoč pri izvedbi študijskega procesa pri izobraževanju na daljavo, opremili so predavalnice z avdiovizualno tehnologijo in pripravili vrsto izobraževanj, organizirali tudi hitro testiranje in cepljenje. Zaživel je Center Digitalna UL, študentje pa so imeli možnost podaljšanja statusa. Ni zanemarljivo, da so bile univerze  zaprte kar 69%, kar znaša več kot dve tretjini študijskega  časa.

Pri urejanju finančnih vprašanj so s pomočjo rezervnega sklada in ob temeljitih revizijskih pregledih odpravljali neskladja iz preteklosti, s sredstvi iz razvojnega stebra pa so krepili kakovost študija internacionalizacije in sodelovanja z okoljem. Uredili so tudi zaposlovanje starejših raziskovalk in razoiskovalcev  za nedoločen čas. Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na UL in študentk, študentov UL ter strokovne smernice za preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja, trpinčenja in nasilja je prav tako pomembna pridobitev.

Zaživela je tudi Založba Univerze v Ljubljani, ki združuje založniško dejavnost na 26 fakuktetah in akademijah. V okviru Centra digitalna UL pa so omogočili izobraževanje in svetovanje zaposlenim in študentom, da bi zmanjšali “digitalni razkorak “ med članicami. Prostorske stiske so že stalnica, zato so že dogovorili urejanje stanja umetniških akademij, za reševanje problemov drugih fakultet pa so že izpeljali zamenjavo z MOL za več kot 40 parcel.

V okviru mednarodnega sodelovanja je vsekakor v ospredju projekt EUTOPIA (učna in raziskovalna skupnost šestih univerz nove generacije). Projekt poteka že drugo leto, njegov namen pa je spodbuditi mobilnost študentk in študentov  ter drugega univerzitetnega okolja z novimi načini skupnega poučevanja in učenja ter čezmejnega sodelovaja.  UL sodeluje tudi v drugih mednarodnih mrežah kot so UNICA, THE GUILD, CELSA…

Pri pedagoški dejavnosti so npr. združili 82 študijskih programov v skupaj 34 programov, povečali števila razpisnih mest v tujem jeziku, okrepili sodelovanje pri prijavah dveh EU projektov Erazmus+, se vključili v zvezo Venice International University za povečanje mobilnosti študentk in študentov ter zaposlenih.

Pomembna so tudi prizadevanja pri znanstvenoraziskovalni dejavnosti , saj so podaljšali izvajanje dvajsetih doktorskih  študijskih programov  (v štitriletne), uspeli pri sprejetju Uredbe o sofinanciranju  doktorskega študija  (upravičeni so tudi študenti 4. letnika) in sprejeli dopolnitev Meril za izbiro kandidatov za sofinanciranje doktorskega študija. Ustanovili so tudi Raziskovalno- razvojni center UL, v okviru katerega že delujejo različni multidisciplinarni raziskovalno-razvojni centri.

V okviru umetniške dejavnosti so pripravili vlogo za akreditacijo novega doktorskega študijskega programa Umetnost. S Slovenskim centrom PEN, SAZU in ZRC SAZU so ustanovili Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno delo minulega leta v slovenskem jeziku, izdano v knjižni obliki.

Skrb za prenos znanja med raziskovalnim in gospodarskim področjem ter pomen le-tega za širši družbeni pomen, je vseskozi pomembno poslanstvo univerze. Za te naloge skrbi predvsem Pisarna za prenos znanja UL. Inovacijski sklad Univerze v Ljubljani  pa je z razpisi namenjen raziskovalkam in raziskovalcem s tehnologijo ali rešitvami za že identificirane izzive.

Sicer pa je univerza pomemben dejavnik razvoja vseh družb in z znanjem, ki je edina razvojna paradigma, bo v prihodnosti nosilka uravnoteženega razvoja “Družba 5.0”

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *