Pages Menu
Categories Menu

Posted on 26.05.23 in Univerze

Univerza zdravja: skupaj za zdravo družbo 9. junija v parku Zvezda

Univerza zdravja: skupaj za zdravo družbo 9. junija v parku Zvezda

Univerza v Ljubljani 9. junija organizira  med 14. in 19. uro  v parku Zvezda na Kongresnem trgu Univerzo zdravja – dogodek, s katerim želijo prebivalce in obiskovalce Ljubljane, predvsem pa študentke in študente ozavestiti o pomenu preventivnih aktivnosti za zdravje in jih spodbuditi k bolj zdravem življenjskem slogu.

Na stojnicah članic Univerze v Ljubljani, Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani in različnih nevladnih organizacij bodo mogoče  brezplačno opraviti razne meritve, s katerimi bo posameznik  dobili vpogled v svoje zdravje, in prejel smernice in nasvete za izboljšanje svojega počutja.

»Skupaj s partnerji s področja zdravstvene dejavnosti opažamo, da je v zadnjih letih med mladimi upadlo zanimanje za udeležbo pri preventivnih programih zdravja, vključno z udeležbo na preventivnih zdravstvenih pregledih za študente. Hkrati pa so se povečali izzivi, sploh na področju duševnega zdravja. Na dogodku, ki ga na Univerzi v Ljubljani organiziramo prvič, želimo tako študentke in študentke kot tudi vse druge prebivalce našega mesta opremiti s praktičnimi informacijami, kje poiskati potrebno pomoč v primeru zdravstvenih težav, in kako si lahko pomagamo sami. Preventivno ravnanje je nujno potrebno za spremljanje zdravstvenega stanja in zgodnje odkrivanje morebitnih bolezni, zato želimo poudariti pomen obiskovanja rednih sistematskih pregledov,« je povedal rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Majdič.

Podatki v študentski populaciji niso spodbudni: iz Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani namreč poročajo, da se je prvega sistematskega pregleda v 1. letniku študija v študijskem letu 2015/2016 udeležilo 65 % študentov, v letu 2021/2022 pa le 34 %. Upad so opazili tudi pri udeležbi na drugem sistematskem pregledu v zadnjem letniku študija, ki se ga je v letu 2015/2016 udeležilo 56 % študentov, v letu 2021/2022 le še 19.

Pri izvedbi dogodka, ki je namenjen vsem generacijam, sodelujejo:

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (Oddelek za živilstvo

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in Društvo študentov medicine Slovenije

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani

Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani

Društvo študentov psihologije

Prostovoljci Rdečega križa Slovenije

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani

Študentke Pedagoške fakultete UL, Teološke fakultete UL, 

UM FERI in Fakultete za uporabne družbene študije

Organizacija DrogArt

Humanitarno-medicinska odprava Uganda 2024

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *