Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 7.11.21 in Inštituti

V vrtincu sprememb  – povezanost vode, življenja in podnebja

V vrtincu sprememb – povezanost vode, življenja in podnebja

“Za rešitev planeta je treba ukrepati hitro,” je sporočilo simpozija raziskovalk/raziskovalcev in strokovnjakinj/strokovnjakov, ki sta jih  pred COP26 k dialogu povabila NIB in gibanje Mladi za podnebno pravičnost.

Mednarodni simpozij je v dveh dneh gostil kar 44 razpravljalk in razpravljalcev ter dosegel več kot 20.000 zainteresiranih. Organizatorji simpozija  Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) in  gibanje Mladi za podnebno pravičnost,  so svoje misli strnili v Okoljskem manifestu, ki je po simpoziju na voljo najširši javnosti. V njem so ključni predlogi in rešitve predstavljene v treh tematskih diskusijah: o biodiverziteti, o vodi in energetskem prehodu.

Odločitev NIB za simpozij je bila ozavestiti in prispevati k povezovanju in sodelovanju v interdisciplinarnem dialogu med znanostjo, odločevalci in mladimi, na katere bo padlo največje breme spopadanja s težavami planeta v prihodnosti. Simpozij je časovno potekal v času prvega dela 15. konference pogodbenic o Konvenciji o biološki raznovrstnosti (COP15) in  pred 26. konferenco pogodbenic o podnebnih spremembah (COP26), vsebinski fokus simpozija pa so bili vodni ekosistemi.

Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj iz Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani in globalno uveljavljena klimatologinja je  povedala: “Rada bi sporočila, da imamo podnebno krizo in odgovor nanjo mora biti hiter, pameten in sistemski. Časa za odziv nimamo, ker imamo več problemov hkrati, ki jih moramo rešiti.” Pomemben ključ rešitve je v celovitem prestrukturiranju gospodarstva, družba pa bo morala postati bolj odporna, saj bodo posledicepodnebnihsprememb izjemno kompleksne:fizične,politične,socialne, gospodarske in zakonodajne. Izziv bo zato tudi boj z revščino in migracijami.

S simpozijem povezujemo družbeno angažiranost znanosti in strokovnost civilne družbe. Preplet med znanostjo in družbo oziroma dejanji in voljo, mladi vidimo kot preplet, ki ga družba za reševanje sodobnih kompleksnih problemov nujno potrebujemo,”  v imenu gibanja Mladih za podnebno pravičnost opozarja   Izidor Ostan Ožbolt.

Pobudnica  simpozija, prof. dr. Tamara Lah Turnšek, NIB   poudarja: “Znanstveniki čutimo dolžnost, da predlagamo rešitve. Skupaj z mladimi iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost smo pokazali, kako se Nacionalni inštitut za biologijo vključuje v vse družbeno relevantne teme, povezane z raziskovanjem življenja, narave, biodiverzitete. Naši raziskovalci zaskrbljujoče ugotavljajo, kako zelo na biodiveriziteto vplivajo tudi podnebne spremembe. Simpozij, kamor smo v dialog vključili mlade in odločevalce, je pokazal, da moramo kot družba in posamezniki narediti veliko več, da bomo naravo ohranili.”

Okoljski manifest je na voljo TUKAJ. Posnetki simpozija so na voljo TUKAJ. Knjiga z izvlečki predavanj in okroglih miz o možnih rešitvah izumiranja vrst, posegih v vode in razogljičenju energetskega sektorja v Sloveniji bo kmalu na voljo kot brezplačna elektronska knjiga na spletni strani NIB.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *