Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 18.11.21 in Inštituti

Večskalne simulacije odprtih molekularnih sistemov

Večskalne simulacije odprtih molekularnih sistemov

Institut Jožef Stefan  pripravlja predavanje iz sklopa “Kolokviji na IJS”  v sredo, 24. novembra 2021, ob 13. uri v spletnem konferenčnem sistemu Zoom na  https://bit.ly/3DbMqB1; identifikacijska številka je 921 9226 6564, geslo pa 166068.

Prof. dr. Matej Praprotnik s Kemijskega inštituta bo predstavil Večskalne simulacije odprtih molekularnih sistemov.

 Za mehke in biološke snovi je značilno, da njihove fizikalne lastnosti določa preplet procesov na različnih krajevnih in časovnih skalah. Večskalne simulacijske metode, ki sklapljajo molekularne modele na različnih skalah, zato predstavljajo najučinkovitejši pristop za simulacije takšnih molekularnih sistemov. Slednji so pogosto odprti in izmenjujejo snov, gibalno količino ter energijo z okolico. V predavanju bo predstavil simulacijske pristope, ki omogočajo izvajanje odprtih ravnovesnih simulacij molekulske dinamike v velekanoničnem ansamblu kot tudi neravnovesne simulacije tekočinskih tokov. Učinkovitost večskalnih metod bo pokazal z njihovo uporabo na različnih biomolekularnih sistemih, od proteinov, molekul DNA do simulacije ultrazvoka v tekoči vodi.

 

Foto: KI

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *