Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 1.04.19 in Inštituti, Svet

Vlada sprejela sklep o nameri za ustanovitev »Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco«

Vlada sprejela sklep o nameri za ustanovitev »Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco«

Vlada je na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) sprejela sklep o nameri za ustanovitev »Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco« pod okriljem UNESCO. Ministrstvu za zunanje zadeve je vlada naložila, da prek diplomatsko konzularnih predstavništev in ob podpori MIZŠ promovira predlog za ustanovitev omenjenega centra.

Pobuda za ustanovitev centra je nastala po izjemnem uspehu 2. svetovnega kongresa o prosto dostopnih izobraževalnih virih, ki ga je Slovenija gostila septembra 2017. Vodstvo UNESCO se je septembra lani pozitivno odzvalo na pobudo MIZŠ in nas pozvalo k pripravi podrobnejšega predloga za ustanovitev centra. Predlog MIZŠ predvideva, da bi center v začetni fazi gostili na Inštitutu Jožef Stefan (IJS) v Ljubljani.

Sekretariat UNESCO je v začetku leta 2019 začel z izdelavo evalvacijske študije o izvedljivosti predloga. V okviru delovnega obiska predstavnika sekretariata UNESCO v Ljubljani je bil osnutek evalvacijske študije predstavljen ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneju Pikalu.
Sekretariat je vložil študijo in predlog za ustanovitev centra kot točko dnevnega reda naslednjega zasedanja izvršilnega odbora UNESCO, ki bo aprila letos. Članica odbora je do konca letošnjega leta tudi Slovenija. Če bo sprejeta pozitivna odločitev glede omenjenega predloga, bo moral MIZŠ do novembrskega zasedanja generalne konference UNESCO, na katerem bo sprejeta dokončna odločitev o ustanovitvi centra, poskrbeti za ustrezno pravno organizacijsko ureditev bodočega centra.

Namen »Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco (IRCAI)« bo zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav in razprav na področju umetne inteligence deležnikom po vsem svetu zagotavljalo tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence.

Center (IRCAI) bo vladam, (mednarodnim) organizacijam, pravnim osebam in širši javnosti svetoval o sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih. Pomagal bo pri razvijanju in širjenju zmogljivosti na različne načine, vključno z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja in globalne ozaveščenosti ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja.

Foto: MIZŠ

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *