Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 4.10.18 in Inštituti

Vodilna vloga raziskovalcev Kemijskega inštituta v iniciativi »Evropsko partnerstvo za baterije«

Vodilna vloga raziskovalcev Kemijskega inštituta v iniciativi »Evropsko partnerstvo za baterije«

V Bruslju bo v ponedeljek, 8. oktobra 2018, pod pokroviteljstvom podpredsednika Evropske Komisije Marosa Šefčoviča predstavitev iniciative Evropsko partnerstvo za baterije, kjer je kot ključni tehnični ekspert za področje baterij, vključen tudi prof. dr. Robert Dominko – eden izmed najbolj vidnih evropskih ekspertov –  raziskovalcev sodobnih okolju prijaznih in vzdržnih baterijskih sistemov.                                                                                                

Evropska komisija ocenjuje, da ima EU potencial da postane ključni globalni igralec pri hitro rastočem globalnem trgu baterij, ki ga ocenjujejo po 2025 na 250B€ letno.  Evropsko partnerstvo za baterije poseben pomen daje sektorjem povezanim z avtomobilsko industrijo, ki je med ključnimi pri prehodu na čiste vire energije, tu pa (posebej stacionarna) hramba energije in s tem povezane tehnologije igrajo ključno vlogo. Baterije so tako  – po besedah Šefkoviča – »v srcu industrijske revolucije«.

Namen dogodka je predstaviti in  vzpostaviti novo iniciativo  integriranega partnerstva za »Nove materiale za baterije na področju elektromobilnosti in stacionarne hrambe energije« ( Advanced materials for bateries for electromobility and stationary energy storage). Iniciativa se pojavlja v kontekstu Evropskih platform  pametne specializacije za modernizacijo industrij (Smart Specialisation Industrial Mondernisation Thematic Platforms) in Slovenija je vodilna.


Evropsko partnerstvo za baterije (več na spletni strani: European Battery Alliance web portal) povezuje službe Evropske komisije, zainteresirane regionalne partnerje, EIB, ključne industrijske in razvojno inovacijske partnerje. Razvojni partnerji pokrivajo vsa področja v verigi vrednosti, katere osrednji produkt so baterije: od reciklaža v konceptu krožnega gospodarstva, novih materialov, proizvodnja komponent (posebej celic baterij) in integracija v končne rešitve (s poudarkom na sektorjih povezanih z avtomobilsko industrijo). Pri tem je ključnega pomena zagotoviti dolgoročno dostopnost do primarnih surovin ob dejstvu, da je EU odvisna od virov iz tretjih trgov. Poseben pomen daje pobuda tudi potrebnemu razvoju človeških virov (v razvoju in proizvodnji), kar vključuje napore za privabljanje najboljših globalnih raziskovalnih skupin v sodelovanje z Evropskimi partnerji.

Foto: European Battery Alliance

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *