Pages Menu
Categories Menu

Posted on 22.11.22 in Inštituti, Znanstveni dosežki

Zala Lenarčič, Institut “Jožef Stefan”, prejemnica ERC projekta  Starting Grant 2022

Zala Lenarčič, Institut “Jožef Stefan”, prejemnica ERC projekta Starting Grant 2022

Sodelavka Instituta »Jožef Stefan« dr. Zala Lenarčič je uspela pridobiti projekt na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za raziskovalce, ki začenjajo svojo samostojno raziskovalno kariero. Dr. Lenarčič je evropsko komisijo navdušila s svojim inovativnim znanstvenim predlogom in za svoj petletni projekt »Weakly driven quantum symmetries (DrumS)« pridobila skoraj 1,5 milijona evrov. Za Institut »Jožef Stefan« je to šesti raziskovalni ERC projekt, a prvi, ki ga je pridobila raziskovalka. In v tokratnem razpisu edini slovenski.

Evropski raziskovalni svet je danes, 22. novembra 2022, objavil rezultate razpisa za raziskovalce, ki začenjajo samostojno raziskovalno kariero (ERC Starting Grant 2022). ERC je izmed 2932 obravnavanih projektnih predlogov z vseh znanstvenih področij izbral za financiranje 408 projektov.  Za izjemen uspeh lahko tokrat čestitamo dr. Zali Lenarčič z Instituta »Jožef Stefan«, ki je svoj projekt »Šibko vzbujane kvantne simetrije (DrumS)« prijavila kot prvo izbiro na ERC panel za fiziko trdne snovi in kot drugo izbiro na panel za osnovne gradnike snovi. Na prvo izbranem panelu so prejeli 101 projektni predlog in za financiranje izbrali le 15 predlogov, kar pokaže, za kako odmeven uspeh gre.

Dr. Zala Lenarčič, vodja skupine za Kvantne sisteme izven ravnovesja (http://www-f1.ijs.si/~zala/) in sodelavka Odseka za teoretično fiziko Instituta “Jožef Stefan”,  je tako na razpisu evropskega raziskovalnega sveta (ERC) pridobila prestižen ERC Starting Grant v vrednosti približno 1,5 milijona evrov. Namen projekta DrumS je raziskati realističen potencial neravnovesnih kvantnih sistemov s simetrijami. Nenavadne simetrije so v fiziki teoretično zanimive, skoraj nemogoče pa jih je najti v naravi ali uresničiti v eksperimentu. Cilj projekta DrumS je pokazati, da vzbujanje realne sisteme s približnimi simetrijami lahko spravi v eksotična stanja, ki so fundamentalno presenetljiva, hkrati pa bi lahko imela tudi uporabno vrednost za kvantne tehnologije.

Simetrije v fiziki implicirajo ohranjene količine. Približne simetrije torej implicirajo približno ohranjene količine. Primer vsakdanjega vzbujanega sistema s približno ohranjeno količino je topla greda: steklena konstrukcija izolira notranjost in približno ohranja energijo, izgube pa kompenzira vzbujanje s sončnimi žarki. Tako je tudi na mrzel zimski dan s šibkim sončnim obsevanjem v topli gredi lahko precej vroče. Projekt DrumS želi pokazati, da ima podobno neproporcionalno velik efekt lahko tudi šibko vzbujanje na kvantnem nivoju, če le kompenzira zgolj majhne izgube približno ohranjenih količih in simetrij.

Projekt DrumS bo snoval teoretične napovedi in predloge protokolov za stabilizacijo eksotičnih kvantnih pojavov v realističnih pogojih, to je, z laserskim vzbujanjem materialov in v kvantnih simulatorjih. Predlagan fundamentalni koncept kompenzacije nepopolnosti simetrij z vzbujanjem bi lahko revolucioniral področja črpanja energije, visokotemperaturnih izolatorjev, eksotične superprevodnosti in stabilnosti kvantih simulatorjev. Če bodo teoriji sledile tudi eksperimentalne potrditve znanstvenih partnerjev dr. Lenarčič po Evropi, bo projekt DrumS utrl pot novi funkcionalnosti kvantnih tehnologij.

Inervju z dr. Zalo Lenarčič: https://video.arnes.si/watch/hn4l0ghspl8p

 

Foto: IJS

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *