Pages Menu
Categories Menu

Posted on 11.01.23 in Inštituti

Zdravi oceani, morja, obalne in celinske vode

Zdravi oceani, morja, obalne in celinske vode

Ambiciozen projekt v skupni vrednosti 9.14 milijona € bo trajal 4 leta in povezoval 23 partnerjev iz 12 držav. Preko 9 demo centrov v Sredozemlju bo projekt dosegel približno 100.000 državljanov, zbral približno 400 ton plastičnih odpadkov in zgradil poti za alternativne (zero-waste) rešitve, ki vodijo v preprečevanja plastike, ter s povečevanjem in repliciranjem teh rešitev nadomestiti ekvivalent za 3.700 ton plastike.

Zdravi oceani, obalne in celinske vode so ključne za našo družbo in prihodnost planeta. Ne le gozdovi, tudi vode predstavljajo pljuča našega planeta, saj proizvedejo polovico kisika. Oceani in druge vode so vir zdrave prehrane, saj prispevajo 16% vseh živalskih proteinov, ki jih zaužijemo. Poleg tega predstavljajo največji ponor ogljika na planetu, saj vse od začetka industrijske revolucije absorbirajo 26% emisij toplogrednih plinov. So dom najbolj raznolike biotske raznovrstnosti na planetu. Zagotavljajo nam svežo vodo, obnovljivo energijo in prispevajo k naši dobrobiti, kulturnim vrednotam, turizmu, trgovini in transportu. Prav zato je zaščita voda in ravnanje z odpadki tako zelo pomembno.

Skupina Znanstveniki proti plastiki, ki jo vodi dr. Uroš Novak na Kemijskem Inštitutu na Odseku za katalizo in reakcijsko inženirstvo, je pridobila projekt REMEDIES iz novega programa Horizon Evrope Misija. Gre za prvi tovrsten razpis iz novega programa: Zdravi oceani, morja, obalne in celinske vode. Osnovni namen misij v tem programu je s sinergičnim delovanjem različnih skupin deležnikov nasloviti ključne družbene izzive. Kemijski inštitutu kot vodilni partner koordinira konzorcij, ki gradi na trdnih prejšnjih znanjih in še posebej tehnoloških rešitvah projektnih partnerjev, ter s povezovanjem s predhodno identificiranimi večjimi pobudami, ki so dejavne na tem področju. Pri tem vidijo kot najbolj obetaven vidik projekta aktivacijo civilne družbe, ki jo onesnaženje s plastiko tudi najbolj neposredno prizadene.

Inovativni akcijski projekt REMEDIES  se osredotoča na demonstracijo rešitev, ki preko razumevanja problema in vpeljevanjem inovacij na trg lahko vplivamo na zmanjšano onesnaževanje z morskimi odpadki, plastiko in mikroplastiko v bazenu Sredozemskega morja v skladu s cilji načrta EU za ničelno onesnaževanje in konvencije za zaščito Sredozemskega morja pred onesnaževanjem. Preko razumevanja problema in vpeljevanjem inovacij na trg bo zmanjšano onesnaževanje z morskimi odpadki, ribiško opremo, plastiko in mikroplastiko v bazenu Sredozemskega morja v skladu s cilji programa Misija in Zelena dogovora.

Rešitve bodo implementirane na 9 demonstracijskih centrih v 8 sredozemskih državah do leta 2025 in razširjene na več kot 70 lokacij s potencialom za uvedbo po vsem Sredozemlju. Slovenski demo bo v Marini Koper, kjer bo postavljena tehnologij podjetja Clera.One za recikliranje vode preko filtracije mikrodelcev in mikroplastike, pri čiščenju plovil. K sodelovanju v projektu bo povabljena tudi javnost, in sicer bo Kemijski inštitut v ta namen organiziral demonstracijske delavnice za zero-waste kozmetiko, čiščenje obale in odpadnih ribiških mrež ter promoviral skupnostne znanosti preko ponovna uporabe zbrane odpadne plastike.

Foto: KI

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *