Pages Menu
Categories Menu

Posted on 18.04.23 in Inštituti, Univerze

ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ – Vprašanje prihodnosti šole

ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ – Vprašanje prihodnosti šole

V petek, 21. aprila 2023, ob 18. uri bo v Veliki gledališki dvorani Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Aškerčeva 5, Ljubljana, umetniško-znanstveni eksperiment ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ, v katerem se bosta na nepredvidljiv način srečali umetnost in znanost ter odprli dilemo: Čigavi vse sta lahko misel in vednost ter na katere omejitve trčimo, kadar ostajamo v okviru zgolj ene ali druge?  V vsakdanjem življenju nas morda bolj kot druga živa bitja obkrožajo aparati in stroji. In medtem ko lahko slednje v nedogled izumljamo in izpopolnjujemo, ostajajo naša telesa enaka. Ideje transhumanizma, ki pravijo, da je človeka mogoče izpopolnjevati s tehničnimi in znanstvenimi sredstvi onkraj omejitev, ki jih začrtuje njegovo živalsko poreklo, utelešajo ta pogled in nakazujejo prelomne spremembe. Človek se ne definira več (le) v razliki do živali, temveč vse bolj v razliki do strojev in njihovih skorajda nezamejenih zmožnosti.

Tokratni umetniško-znanstveni eksperiment bo skušal te premestitve in spremembe misliti in artikulirati tako z govorjeno besedo, ki je ena izmed običajnih manifestacij znanstvene vednosti, kot tudi z izpostavitvijo fizične prezence govora kot glasu in giba v prostoru, ki sta značilna za umetniško prakso.

Foto: AGRFT

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *