Pages Menu
Categories Menu

Posted on 4.11.22 in Inštituti, Univerze

Znanost v vskadnjem življenju

Znanost v vskadnjem življenju

Slovenska znanstvena fundacija (SZF), pripravlja slovenski festival znanosti, ki bo potekal med 9. in 15. novembrom 2022 v hibridni obliki. Del programa od skupaj 39 festivalskih dogodkov, zlasti vezan na izvedbo naravoslovnih in drugih eksperimentov, bo potekal v živo 9., 14. in 15. novembra 2022, preostali del pa na daljavo 9. in 10. novembra 2022 in sicer ob tehnični podpori Instituta “Jožef Stefan”.

Na osrednjem letnem slovenskem festivalu znanosti bodo udeleženci izvedli poklon trem izjemnim osebnostim – sociologu prof. dr. Thomasu Luckmannu, inženirju raketne tehnike Hermanu Potočniku Noordungu ter Fanny S. Copeland, promotorici slovensko-britanskih kulturnih povezav.

Častni pokrovitelj je akademik prof. dr. Peter Štih, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Izjemen razvoj znanosti je potekal od druge polovice 19. stoletja, skozi celo 20. stoletje ter se nadaljuje že v tretje desetletje 21. stoletja. Iz obstoječih znanstvenih ved in še zlasti disciplin, se ob intenzivnem znanstvenem raziskovanju razvijajo nove dicipline. Te omogočajo razvoj številnih tehnologij, ki vplivajo na dvig kvalitete življenja ljudi ter omogočajo pogoje za nadaljno ustvarjalno delovanje ter širjenje znanstvenih spoznanj med ljudmi. Neredko razvoj novih znanstvenih disciplin zahteva najprej razvijanje tehnologij v laboratorijskem merilu, da je napredek sploh mogoč na znanstvenem področju.

Letos si bodo izvajalci dogodkov prizadevali predstaviti in komentirati prepletanje znanstvenih, pa tudi tehnoloških rešitev problemov iz vsakdanjega življenja in s tem načinom človekove vpetosti v naravo in družbo. Vsebine bodo obsegale primere iz makro (vesolje) in mikro okolja (človek). Dr. Edvard Kobal, predsednik uprave SZF, pobudnik in ustanovni “oče” slovenskega festivala znanosti poudarja: “Udeležence festivala bo prireditev med 9. in 15. novembrom 2022 izzvala, da odkrivajo v času izvedbe, še več pa po njej – ves čas do 29. festivala v letu 2023 – povezave med znanostjo in osebnim, že osvojenim izkustvom vsakdanjika. Tako bodo udeleženci boljše in pravilnejše spoznali, da se tudi danes – ne zgolj v preteklosti – (nova) znanstvena področja, znanstvene discipline, razvijajo pogosto iz vsakdanjih izkušenj. Pri tem pa je za razvoj nove znanstvene discipline pomemben zlasti način razmišljanja samih raziskovalcev. Skratka, festival bo v času med 9. in 15. novembrom 2022 spodbujal razmišljanja, eksperimentalno delovanje, predstavljanje tovrstnih dosežkov poklicnih raziskovalcev, učiteljev, dijakov… ter jim omogočil razlago in izmenjavo. S tem pa bo tudi utrdil predstavo o festivalu znanosti kot prazniku ustvarjalnih ljudi.”

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *