Pages Menu
Categories Menu

Posted on 5.12.23 in Featured, Inštituti, Video

Znansopotnika

Znansopotnika

“V življenju se je potrebno s skromnostjo in dostojanstvom vedno  boriti za boljši svet za vse, ” je globoko sporočilo knjige ZNANSOPOTNIKA, avtorjev Marine Dermastia in Toma Turka, znanstvenika, raziskovalca in univerzitetna učitelja, ki sta tesno povezana s slovensko in mednarodno biološko in biokemijsko znanostjo. V delu odstirata leta skupnega bogatega znanstvenega življenja in  osebnih  izkušenj.  Minula leta, ki so bila zaznamovana z mnogimi prelomnimi družbenimi dogodki, so ju oblikovala v odgovorne člane skupnosti, saj kot intelektualca razmišljata in pišeta tudi o svetu, ki ga živimo in zapuščamo prihodnjim generacijam. Z vso resnostjo opozarjata na razmere…”da ima milenijska generacija prav, ko na naše domislice in ideje, kaj bi bilo treba zdaj storiti, preprosto odgovarja z zaničljivim komentarjem, ki je postal spletni mem: Ok, boomer. Generacijski konflikt, ki je vedno obstajal, je danes globlji kot kadarkoli.”  Gre namreč za generacijo mladih, ki se zavedajo, kakšno dediščino jim zapuščamo. Vendar ne gre zgolj za izredno sinzibiliteto dveh biologov, znanstvenikov, raziskovalcev, ampak tudi za odgovornost intelektualcev, ki bi morali s svojo kognicijo analizirati razmere in nevralgične točke ravoja, da bi se redkeje pojavljali naslovi…”Vedno bolj me skrbi usoda planeta,” kot avtorja zapišeta ob koncu knjige.

Foto: M. Dermastia

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *