Pages Menu
Categories Menu

Posted on 3.11.20 in Inštituti

26.Slovenski festival znanosti

26.Slovenski festival znanosti

Na Svetovni dan znanosti za mir in razvoj, 10. novembra 2020, se začenja spletni dvodnevni 26. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo ZNANOST IN TEHNOLOGIJA PRED IZZIVI ČASA. Pripravlja ga Slovenska znanstvena fundacija v sodelovanju z organizacijami in posamezniki iz Slovenije ter še 6 drugih držav. Častna pokroviteljica festivala je mag. Violeta Bulc, nekdanja evropska komisarka iz Republike Slovenije.

V žarišču letošnjega nacionalnega festivala znanosti so sedanji izzivi. Povabili so strokovnjake, učitelje, mlade in popularizatorje znanosti, da pripravijo predstavitve, s katerimi bodo ustvarili pri ljudeh, ki se bodo udeležili spletnega dogajanja, zaupanje v znanost, z dosežki pa bo možno   odpraviti probleme, ki usodno motijo delovanje družbe in gospodarstva.

Nekateri poudarki iz predstavitev:

V času, ki nas vedno bolj spodbuja k vračanju k naravnim proizvodom in tako postavlja sodobne izdelke tehnologij z visoko dodano vrednostjo v vprašljiv položaj, je na mestu, da pogledamo v prizmo znanja in vedenja o hrani in njenem nastanku od vode in zemlje do mize in košev za odpadke. (Prof. dr. Peter Raspor).

V zadnjih dveh desetletjih se je paliativna oskrba razvila v samostjno in priznano vejo medicine, ki ne predpisuje samo medicinskih postopkov, ampak tudi etične principe v odnosu do bolnika. Potrebno je spoštovati bolnikovo voljo in dostojanstvo. Na mestu je vprašanje: Kdaj (naj) začnemo razmišljati o paliativni oskrbi? (Doc.dr. Zdravko Štor).

Ob uporabi infrardeče svetlobe v medicini – npr. s pomočjo te vrste svetlobe v oksimetru merimo število rdečih teles, ki nosijo kisik v krvi – razpravljamo o tem, kako povišanje telesne temperature ob prisotnosti virusov ali bakterij sproži v celicah mehanizme, ki aktivirajo imunski sistem. (Prof. dr. Marija Strojnik)

Sodelujoča robotika predstavlja pomemben steber v sklopu industrije 4.0. Ob sodelujočih robotih bodo udeleženci festivala spoznali tudi digitalne dvojčke in navidezno resničnost. Že danes je pomembno, v prihodnosti pa utegne biti še bolj, kako bodo ljudje kot uporabniki zaznavali robote. In vloga sodelujočih robotov v prihajajočo industrijo 5.0. je že realnost. (Asist. dr. Sebastjan Šlajpah).

 

Foto: SZF

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *