Pages Menu
Categories Menu

Posted on 30.08.23 in Univerze

30 let uspešnega sodelovanja na  Inštituta za neionizirna sevanja z  Laboratorijem za biokibernetiko  FE UL

30 let uspešnega sodelovanja na Inštituta za neionizirna sevanja z Laboratorijem za biokibernetiko FE UL

Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) je Laboratoriju za biokibernetiko (LBK) Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) podelil priznanje za tri desetletja uspešnega sodelovanja na področju razvoja in raziskav vplivov električnih in magnetnih polj (EMP) na biološke sisteme. Prejela sta ga predstojnik LBK prof. dr. Tadej Kotnik in vodji raziskovalnega programa prof. dr. Damijan Miklavčič.

Začetki sodelovanja med skupinama INIS in LBK segajo v leto 1993, ko sta pod vodstvom dr. Gajška in dr. Miklavčiča začeli s skupnim izvajanjem ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) »Posnetek stanja obremenjenosti okolja z elektromagnetnimi sevanji«. Odtlej sta skupini sodelovali pri uspešni izvedbi vrste domačih in mednarodnih projektov, v skupnem avtorstvu pa so objavili več kot 20 znanstvenih in strokovnih člankov in prispevkov na konferencah.

Strokovnjaki in raziskovalci INIS in LBK sodelujejo tudi pri seznanjanju javnosti o vplivih električnih in magnetnih virov sodobnih tehnologij na človeka, zdravje in okolje. V okviru projekta »Forum EMS« so objavili že 16 poljudnih in bogato ilustriranih brošur – od uvodne »Elektromagnetna sevanja: okolje in zdravje« (2004) do najaktualnejših »Otroci in elektromagnetna sevanja« (2020), »Električna vozila in zdravje« (2020) ter »5G in zdravje« (2020) – ki so vse prosto dostopne na portalu Foruma EMS. Doc. Gajšek in prof. Kotnik sta bila tudi urednika in soavtorja monografije »Odgovorno upravljanje problematike EMP pri umeščanju elektroenergetskih objektov v prostor« (2022), ki na 260 straneh v širši javnosti dostopnem jeziku obravnava sodoben znanstveno podprti pristop k umeščanju. Knjiga je vsem zainteresiranim prosto dostopna na spletu.

Prof. Kotnik in doc. Gajšek tudi že več kot desetletje predavata predmet Bioelektromagnetika na smeri Biomedicinska tehnika magistrskega študija elektrotehnike, pri izvedbi vaj pod vodstvom asistenta doc. dr. Bora Kosa iz LBK pa s strokovnim znanjem pomembno prispevata raziskovalca INIS dr. Blaž Valič in mag. Tomaž Trček.

 

Foto: FE UL

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *