Pages Menu
Categories Menu

Posted on 4.12.22 in Featured, Inštituti, Video, Znanstveni dosežki

Borut Klabjan, dobitnik ERC granta, projekt Open Borders

Borut Klabjan, dobitnik ERC granta, projekt Open Borders

 Zgodovinar, dr. Borut Klabjan, znanstveni svetnik na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstvenoraziskovalnega središča Koper, s svojim obsežnim znanstevnim opusom, generacijam, ki jim predava, odstira pogled v razumevanje zgodovisnkih obdobij, ki na nek način opredeljujejo tudi sodobni svet. Širok znanstveni pogled, ki je za zgodovinarja skorajda nujen, si je utrjeval na mnogih univerzah in inštitutih po srednji Evropi.

Kot dobitnik prestižnega Advanced grant ERC (Evropskega raziskovalnega sveta) projekta (ki je edini med slovenskimi dobitniki s področja družboslovja in humanistike), bo preučeval mnoge oblike povezovanja, ki so zaznamovale območje Alpe-Jadran v času hladne vojne. Raziskava, pravi dr. Klabjan, bo ponudila bolj razvejano sliko Evrope od konca druge svetovne vojne do danes.

 

Foto: osebni arhiv

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *