Pages Menu
Categories Menu

Posted on 19.11.23 in Inštituti, Univerze

Dan ARIS 2023: Podpiramo odličnost

Dan ARIS 2023: Podpiramo odličnost

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS) pripravlja v torek, 21. novembra ob 9.30 in v sredo, 22. novembra 2023 v Grand hotelu Union nacionalni dogodek Dan ARIS 2023: Podpiramo odličnost.

Prvi dan (21. november 2023):

  • Predstavitev novosti iz dejavnosti ARIS.
  • Pogovor o vlogi Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
  • Razprava o izzivih in priložnostih pri implementaciji odprte znanosti v slovenskem znanstvenoraziskovalnem prostoru.
  • Predstavitev najvidnejših raziskovalnih dosežkov Odlični v znanosti 2023 in slavnostni pozdrav generacijo mladih raziskovalcev.

Drugi dan (22. november 2023):

  • Poudarek bo na povezovanju znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega ekosistema.
  • Naslovili bodo ključne vidike sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom.
  • Predstavitev raziskovalnih projektov in ciljnih raziskovalnih programov, ki so se zaključili v letu 2022.
  • Predstavitev obstoječe dobre prakse, ki prispevajo k napredku na področju znanosti in inovacij.
  • Dogodek bo zaključen s poudarki ključnih govorcev konference.

Več o dogodku: https://danaris.si/dan-aris-21-11-2023/

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *