Pages Menu
Categories Menu

Posted on 31.10.23 in Inštituti, Podjetništvo

Davčna olajšava podjetjem za investicijo v startup do 300.000 EUR?

Davčna olajšava podjetjem za investicijo v startup do 300.000 EUR?

Inženirska akademija Slovenije (IAS)  je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Univerzo v Ljubljani in drugimi podporniki  organizirala strateški posvet o inovacijskem in tehnološkem managementu. Predstavili so dobre prakse in ideje o inovacijskem in tehnološkem managementu iz Nemčije, model in izkušnje  inovacijskega in tehnološkega managementa na Češkem ter osvetlili izzive za Slovenijo pri vlaganju v raziskave in razvoj.

dr. Mark Pleško, predsednik IAS

Po uvodnih govorcih  prof. Andreasa Pinkwarta s Tehniške univerze Dresden in Ulrike Michel-Schneider s Tehniške univerze v Pragi ter zasl. prof. Petra Glaviča, rednega člana IAS, in državnega sekretarja  dr. Jureta Gašpariča je potekala okrogla miza, ki jo je vodil predsednik IAS dr. Mark Pleško. Plodna razprava  je omogočila soglasno sprejetje ukrepov, ki naj bi jih sprejela Slovenija, da bi naredila korak naprej na področju inovacijskega in tehnološkega managementa. Poimenovali so jih, Naredimo Slovenijo spet inovativno.

Oblikovali so 8 predlogov ukrepov:

  1. Takojšnja ponovna vpeljava programa mladi raziskovalci za gospodarstvo, ki je dokazano bil uspešen most med akademskim področjem  in gospodarstvom.
  2. Vpeljava predmetov podjetništvo, STEM, vključno z računalništvom in algoritmi v kurikulume od vrtca in osnovne šole naprej.
  3. Na univerzah naj študentje dobijo znanja iz inoviranja in patentnega prava.
  4. Preprečiti moramo beg možganov in privabiti  uspešne slovenske raziskovalce iz tujine nazaj v Slovenijo. Zato vpeljimo razpis za raziskovalne projekte za najbolj uspešne mlajše raziskovalce v višini 1 milijon EUR za 4 leta, da naredijo svojo raziskovalno skupino. To je slovenski ekvivalent ERC projekta.
  5. Prioriteto dati razvoju novih končnih izdelkov z lastno blagovno znamko. Preseči moramo vlogo, da smo zgolj visoko kakovostni proizvajalci delov v dobavnih verigah.
  6. Podpirati zgolj najbolj inovativna in rastoča podjetja v Sloveniji, ne kar vsepovprek, torej tako imenovane »skrite šampione«.
  7. Kot davčno olajšavo priznamo podjetjem investicijo do 300.000 € v startup. Samo na tak način lahko hitro presežemo izjemno neugodno pomanjkanje rizičnega kapitala.
  8. Vzpostavimo večji javno-zasebni rizični sklad z večinsko javnim denarjem, a podprt z zasebnim. Raziskati možnost, da se ta sklad poveže z nemškim »High Tech Gründer Fond« HTGF, zato da ima skupaj večji kapital in bolj razpršen rizik, povrhu pa profitira od dvajsetletnih izkušenj nemških partnerjev.

Izmed vseh pobud so nato izbrali eno, na kateri bodo vztrajali, da jo država izpelje. Odločili so se za tako,  ki je jasna, preprosta in hitro izvedljiva:

Kot davčno olajšavo priznamo podjetjem investicijo do 300.000€ v startup. Na tak način bi lahko  presegli pomanjkanje rizičnega kapitala v Sloveniji.

 

Foto: Marjan Verč

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *