Pages Menu
Categories Menu

Posted on 14.07.16 in Inštituti

Deklaracija »Za slovenščino«

Deklaracija »Za slovenščino«

Na Slovenski matici je na pobudo raziskovalke prof. mag. Mance Erzetič pred obravnavo predloga Zakona o visokem šolstvu v Državnem zboru RS potekalo srečanje Zagovor slovenščine, na katerem je bila sprejeta deklaracija Za slovenščino in podana izjava Slovenske matice. Dogodek so s pismom podpore pospremili z moskovskega Foruma slovanskih kultur in Inštituta za slavistiko Ruske akademije znanosti. V polni dvorani uglednih slovenskih intelektualcev, akademikov in politikov so o položaju slovenščine v visokošolskem poučevanju, znanosti in potrebi po zavestnem kultiviranju slovenščine v javnosti spregovorili: prof. dr. Milček Komelj, prof. mag. Manca Erzetič, akad. Boris Pahor, prof. dr. Tatjana Rojc, ddr. Evgen Bavčar, Miroslav Košuta, akad. Niko Grafenauer, prof. dr. Boris A. Novak in prof. dr. Dean Komel.

Besedilo Deklaracije “Za slovenščino”

Zagovor slovenščine izraža zahtevo za celovito in konkretno obravnavo »rabe slovenščine«, kakor smo ji priča ob petindvajsetletnici osamosvojitve Slovenije. Nesprejemljiva je obravnava slovenščine kot tržnega blaga, ki naj bi ga ob pomoči tujih investitorjev čim prej privatizirali, saj sicer škodi Sloveniji na njeni »svetli« gospodarsko-družbeni poti. Moti tudi razglašanje skrbi za slovenski jezik, ki ne predvideva niti uresničevanja že sprejetih ustavnih in zakonskih okvirov, nezadostne pa so tudi narodne emocije, ki se zlahka staknejo s turistično promocijo slovenščine. Skrb za jezik postane dejanska, s tem da in ko narekuje jezikovne dejavnosti v govornem okolju ter delovanje v pomenskem okrožju.

Zagovorniki slovenščine pozivamo Vlado Republike Slovenije naj pripravi nov temeljni očrt izrazne in sporazumevalne vloge slovenščine v sodobni družbeni situaciji ter v zvezi s tem sprejme vse potrebne naloge na ravni:

– izvajanja visokošolskih programov

– izvajanja predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih programov

– najširšega raziskovalnega polja

– spodbujanja umetniške in kulturne ustvarjalnosti

– varstva kulturne naravne in tehniške dediščine

– leksikografije

– razvoja informacijskih omrežij

– medijske komunikacije

– političnega zastopanja

– pravne zakonodaje in prakse

– zdravstvenih uslug

– socialne oskrbe

– gospodarske in družbene promocije Slovenije

– delovanja slovenskih združenj v mednarodnem prostoru

– razvijanja večjezičnosti v evropskem in globalnem povezovanju

– medverskega dialoga

– globalne politike miru in solidarnosti

Deklaracija »Za slovenščino« se opira tudi na peticijo »Za vsestranski razvoj slovenskega jezika« z več kot 8500 podpisniki.

1 Comment

  1. Jezikovno in vsebinsko tako slabo napisana, da mi je nerodno za vas, ko jo berem.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *