Pages Menu
Categories Menu

Posted on 5.10.23 in Podjetništvo

DNK kot rešitev globalnega problema shranjevanja podatkov

DNK kot rešitev globalnega problema shranjevanja podatkov

Z oktobrom je uradno zaživel visokotehnološki projekt podjetja BioSistemika, PEARL-DNA, v okviru katerega razvijajo prebojno tehnologijo za zapis in hrambo podatkov v DNK molekuli. Projekt je na razpisu EIC Pathfinder uspešno pridobil dobrih 5 milijonov evrov evropskih sredstev, v njem pa sodeluje konzorcij evropskih podjetij oz. raziskovalnih institucij. V Sloveniji se je pod vodstvom koordinatorja projekta, podjetja BioSistemika, zbralo vseh šest partnerjev v projektu, ki so tudi uradno začeli triletno obdobje  razvojno-raziskovalnega projekta.

Kopičenje podatkov postaja vedno večji globalni problem. Trenutne tehnologije za digitalno shranjevanje podatkov so dosegle različne tehnološke in trajnostne omejitve, hkrati pa predstavljajo veliko okoljsko obremenitev. Obstoječi nosilci podatkov nimajo zmogljivosti, da bi zadostili globalnemu povpraševanju, niti ne jamčijo dolgoročnega shranjevanja in ustrezne digitalne varnosti. Zato je potreba poučinkovitem in trajnostnem shranjevanju naraščujoče količine podatkov postala ena najvišjih prioritet raziskovalcev in industrije po celem svetu. Podatki namreč poganjajo napredek na ključnih področjih: področju umetne inteligence, medicine, astronomije, podnebne znanosti in številnih drugih. Hkrati pa več kot 6 milijard uporabnikov pametnih telefonov neprestano generira nepredstavljivo količino podatkov, fotografij in videoposnetkov, ki se kopičijo v ti. oblakih, za poganjanje katerih podatkovni centri porabijo več kot 1% svetovne električne energije.

Shranjevanje podatkov v DNK neposredno naslavlja svetovni problem in predstavlja trajnostno in stabilno rešitev, projekt PEARL-DNA pa je eden izmed osmih prebojnih projektov, ki so bili izbrani znotraj prestižnega razpisa Evropskega sveta za inovacije (EIC) Horizon EIC Pathfinder. Ta podpira razvoj novih tehnologij v zgodnjih stopnjah razvoja od konceptualne zasnove (TRL1) do dokaza koncepta (TRL 3-4).

Usmeritev projekta PEARL-DNA bo predvsem optimizacija zmogljivosti zapisa in hrambe podatkov v DNK molekuli. Podjetje BioSistemika že tri leta uspešno razvija tovrstno tehnologijo v okviru projekta DATANA, ki je tudi v fazi patentiranja, in že omogoča zapis manjših količin podatkov v DNK molekulo. Nadaljnji razvoj v sodelovanju s konzorcijem pa bo nadgradil kapaciteto, hitrost in gostoto zapisa, dodal razvoj novih tehnologij ter omogočil integriteto in dolgoročno shranjevanje ter branje zapisanih podatkov na DNK. Cilj projekta je razviti modularen in interoperabilen sistem, ki bo omogočal nadgradnjo obstoječih rešitev shranjevanja podatkov na DNK ter ponudil cenovno primerljivo rešitev trenutnim ponudnikom hrambe podatkov, hkrati pa dolgoročno odprl vrata za komercializacijo nove tehnologije na trgu široke potrošnje.

Podjetju BioSistemika je kot pionirju na področju razvoja tehnologije za shranjevanje podatkov na DNK uspelo združiti konzorcij strokovnjakov iz tujine. Med njimi so trije priznani raziskovalni inštituti oz. univerze in dve inovativni podjetji: Leibniz univerza iz Hannovru, Tehnična univerza uporabnih znanosti Wildau, Univerza uporabnih znanosti in umetnosti Zahodne Švice ter podjetji Imagene SA iz Francije in Accelopment iz Švice.

Foto: biosistemika.si

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *