Pages Menu
Categories Menu

Posted on 26.11.19 in Inštituti, Kreativnost, Univerze

Dogodki Kooperative THD na Slovenskem knjižnem sejmu

Dogodki Kooperative THD na Slovenskem knjižnem sejmu

KOOPERATIVA THD, konzorcij petih humanističnih založb,  bo v okviru letošnjega 35. Slovenskega knjižnega sejma predstavila na petih okroglih mizah. Obetajo se poglobljene razprave o aktualnih družbenih in političnih vprašanjih, ki jih razpirajo  nove knjige. Razprave bodo potekale v času Knjižnega  sejma vsak dan od srede do nedelje (27. 11. do 1.12.) med 15. in 16. uro na Pisateljskem odru, v neposredni bližini Akademske četrti v Cankarjevem domu.

SREDA, 27. 11. 2019
15.00–16.00KONEC KONCEVMotiv kataklizme ali apokalipse je v ospredju razprav o političnih, ekonomskih, ekoloških in družbenih katastrofah, ki so med seboj sistemsko povezane. Govorijo o koncu zgodovine, umetnosti, komunizma, kapitalizma, človeštva itn. Toda ali lahko zares pričakujemo in napovedujemo »konec«, je ta sploh dosegljiv? Mar ni v samem koncu nekaj, kar žene njegovo ponavljanje?Z nami bodo knjige:Alenka Zupančič: Konec (DTP Analecta)
Peter Klepec: Kapitalizem in perverzija 2: matrice podrejanja (DTP Analecta)
Italo Svevo: Zenova zavest (SH)
Timothy Morton: Hiperobjekti: filozofija in ekologija po koncu sveta (Krtina)
Ernest Mandel: Dolgi valovi kapitalističnega razvoja (Sophia)
Immanuel Wallerstein et al.: Ali ima kapitalizem prihodnost? (Založba /*cf.)Gosta: Alenka Zupančič in Peter Klepec
Povezovalka pogovora: Magdalena Germek

 

ČETRTEK, 28. 11. 2019
15.00–16.00PRIZEMLJITEV RASTIDoseganje okoljske trajnosti zahteva prizemljitev rasti, razkrinkavanje uničujočih posledic globalnih vrednostnih verig, ozaveščanje, da moramo nebrzdani razvoj ne samo zaustaviti, temveč se odločiti za proces odrasti (degrowth). Opustitev nebrzdane ekonomske rasti je družbeni cilj, ni le poziv k materialni zmernosti in preprostosti, temveč je zlasti konkretna, na podrobnih raziskavah utemeljena vizija za radikalno zmanjšanje in preprečevanje premoženjske, dohodkovne idr. neenakosti. Če ozaveščanje in družbenopolitična angažiranost lahko spodneseta »fetiš rasti«, lahko pripomoreta tudi k naši lastni civilizacijski odraslosti.Z nami bodo knjige:Giacomo D’Alisa, Federico Demaria, Giorgos Kallis: Odrast (SH)Bruno Latour: Prizemljitev: politična usmeritev za Novi podnebni režim (SH)Ana Podvršič, Maja Breznik (ur.): Verige globalnega kapitalizma (Sophia)George Monbiot: Vroče: kako ustaviti pregrevanje planeta (Krtina)

George Monbiot: Naprej k naravi: v iskanju očaranosti na mejah ponovne naturalizacije (Krtina)

Beverly J. Silver: Delavska moč: delavska gibanja in globalizacija od 1870 (Založba /*cf.)

Gostji: Maja Breznik in Ajda Pistotnik
Povezovalec: Luka Omladič

 

PETEK, 29. 11. 2019
15.00–16.00SEGREGACIJA HUMANIZMA IN KOZMOPOLITSTVAHumanizem in kozmopolitstvo sta ideji, ki se čedalje bolj »drobita« in »segregirata«. V primerjavi z javnimi in pravnimi manifestacijami rasne segregacije Afroameričanov v ZDA v prvi polovici 20. stoletja je danes segregacija bolj zakrita, hkrati pa vseobsežna in kljub politično korektnemu (na)govoru parlamentarne demokracije še učinkovitejša. Kajti ne gre več le za rasna, etnična, starostna, ekonomska, spolna, religijska ločevanja, temveč zlasti za njihova presečišča, ki se odkrito ali zakrito razvijajo celo v politično emancipacijskih praksah. Zakaj je tako in kako se lahko temu upremo?Z nami bodo knjige:bell hooks: Naša pozicija: razred je pomemben (Sophia)
Ghada Karmi: Vrnitev: spomini Palestinke (Sophia)
Négar Djavadi: Dezorientalka (Založba /*cf.)
Eric Hazan: Zapiski o okupaciji: Nablus, Kalkilija, Hebron (Založba /*cf.)
Thomas Bauer: Kultura dvoumnosti. Drugačna zgodovina islama (Krtina)
Vasja Badalič: Teror »trajne svobode«. Vojna v Afganistanu in Pakistanu (Krtina)
Frantz Fanon: Črna koža, bele maske (SH)Gostje: Mojca Dobnikar in Branko Soban
Povezovalka: Kristina Božič

 

SOBOTA, 30. 11. 2019
15.00–16.00IZOBRAZBA KOT MOČ ZATIRANIHBoj proti zatiranju je lahko uspešen le, če je dobro informiran, če so zatirani opolnomočeni v kritičnem razmišljanju o dominantni družbeni strukturi. »Kultura tišine« je »bankirski koncept izobraževanja«, ki vzdržuje podrejeni položaj. Če vsak pedagoški odnos vedno zaznamuje poteza ideološkosti, se vprašajmo, kako je dejansko možna »pedagogika zatiranih«. Avtorji in avtorice knjig, ki jih bomo predstavili v pogovoru, zagovarjajo izobraževalne prakse, ki temeljijo na kritičnem, problemskem in dialoškem poučevanju.Z nami bodo knjige:Paulo Freire: Pedagogika zatiranih (Krtina)
Frank Furedi: Zapravljeno: zakaj šola ne izobražuje več (Krtina)
Vesna Pobežin Roš: Pedagoška ideologija ali kdo zdaj tu uživa? (DTP Analecta)
Tamara Narat,  Urban Boljka (ur.): Generaciji navidezne svobode: otroci in starši v sodobni družbi (Sophia)
Avtorska skupina: Kaj po univerzi? (Založba /*cf.)
Michel Foucault: Arheologija vednosti (SH)Gostja: Tomaž Grušovnik in Vesna Pobežin Roš
Povezovalka: Nika Nikolič

 

NEDELJA, 01. 12. 2019
15.00–16.00SIMBIOZA FAŠIZMA IN NEOLIBERALIZMANeoliberalizem ni le brezoblična ideja, ki je »pogoltnila svet«, temveč je zlasti miselnost, po kateri je neenakost kolektivno enaka, podreditev pa individualna svoboda. Vendar v nasprotju s predstavami, ki neoliberalizem slikajo kot prizadevanje za ohranjanje svobode in individualnosti, kaže zgodovinski kontekst njegovega nastanka drugačno sliko in ključno, politično-ekonomsko povezavo med kapitalizmom, nacizmom in liberalizmom. Prav ta povezava je tudi po drugi svetovni vojni omogočala zatiranje osvobodilnih gibanj in sledimo ji še v današnjih pojavih postfašizma, neonacizma in zatiranja neodvisnega delavskega organiziranja.Z nami bodo knjige:Tomaž Mastnak: Črna internacionala: vojna, veliki biznis in vpeljava neoliberalizma (Založba /*cf.)
Ernst Fraenkel: Dvojna država (Založba /*cf.)
Patrick Schreiner: Podreditev kot svoboda: življenje v neoliberalizmu (Krtina)
David Harvey: Kratka zgodovina neoliberalizma (SH)
Ernest Mandel: Pomen druge svetovne vojne (Sophia)
Gáspár Miklós Tamás: Komunizem po letu 1989: razprave o razredni teoriji, realsocializmu in Vzhodni Evropi (Sophia)Gostje: Tomaž Mastnak, Zdravko Kobe in Primož Krašovec
Povezovalec: Uroš Kranjc

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *