Pages Menu
Categories Menu

Posted on 8.03.21 in Univerze

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (Ef UL) ob 75 letnici praznovanja

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (Ef UL) ob 75 letnici praznovanja

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani na današnji dan praznuje 75 let, saj je po nastanku  leta 1946  kot del Univerze v Ljubljani kmalu postala ena od najvplivnejših univerzitetnih organizacij v regiji. V celotnem obdobju po ustanovitvi je diplomiralo 41.820 dodiplomskih študentov, 9545 študentov je končalo magistrski študij, 493 pa jih je pridobilo doktorat znanosti.

Skozi celotno zgodovino fakultete so njeno akademsko skupnost predstavljali vedoželjni študenti, profesorji, sodelavci, alumni, gosti iz prakse in drugi, ki so s svojimi ustvarjalnimi idejami in rešitvami pisali zgodbo o uspehu fakultete. Z vrsto dejavnosti in organizacijskimi rešitvami je fakulteta zagotavljala dvosmeren pretok mednarodno konkurenčnega in visokokakovostnega znanja v prakso. Danes ima že   tri  najpomembnejša priznanja odličnosti (EQUIS, AACSB in AMBA)  in se uvršča med 90 najboljših poslovnih šol v Evropi na lestvici Financial Times.

Na fakulteti so in še vedno poučujejo ugledni slovenski in tuji ekonomisti ter strokovnjaki s področja poslovnega izobraževanja. Profesorji, diplomanti in študentje fakultete odločilno prispevajo h gospodarskemu in političnemu razvoju družbe ter uresničevanju ciljev, ki so opredeljeni v viziji in poslanstvu fakultete.

V 75 letih delovanja je ustvarila številne povezave s poslovno skupnostjo in širšim družbenim okoljem, ki se kažejo v vpetosti predstavnikov podjetij in drugih organizacij v fakultetno skupnost in v njihovi aktivni vlogi pri upravljanju fakultete. Fakulteta je posebej ponosna na Alumni klub, združenje vseh diplomantov, ki šteje več kot 9000 aktivnih članov.

V  jubilejno 75. leto vstopa z dobrodelnim projektom 3C – ustvarjamo, povezujemo, spreminjamo (Create, Connect, Change). Študentke in študente ter svojo celotno akademsko družino s tem projektom spodbujajo k razmišljanju in ravnanju, ki prispevata k trajnim rešitvam ter napredku in pozitivnim družbenim spremembam. Projekt 3C je tudi družbeno odgovoren; del prodaje bo namenjen nakupu računalniške opreme za študente,  na tak način bo mlade ume še uspešneje spodbudila in podprla pri njihovi strasti do ustvarjanja, povezovanja in spreminjanja.

Spletna stran: Ob praznovanju 75 letnice so oblikovali posebno spletno stran, ki je v celoti posvečena 75-letnici EFUL:  https://www.75-let-ef.com/home

Foto: EF

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *