Pages Menu
Categories Menu

Posted on 17.11.18 in Inštituti, Kreativnost

Festival Grounded: Intima v času umetne inteligence

Festival Grounded: Intima v času umetne inteligence

Kaj se zgodi z idejo zasebnosti v dobi samonadzora? Komu in čemu služi demokracija v času avtomatizacije pravičnosti? Kaj je svobodna misel v času personaliziranega spreminjanja vzorcev mišljenja? Kaj je prostost identitete v času vedno večjega vpliva naših digitalnih sledi na finančne in kreditne zmožnosti naših političnih teles? Kako prepoznati totalitarizem v času, ko korporacije o svojih subjektih vedo več kot države?

Ob prepoznavanju kompleksnosti trenutne situacije stremimo k pismenosti in prepoznavanju vloge tehnologij umetne inteligence, katerih pomen za ekonomsko rast narašča vzporedno z rastjo avtoritarizma. Umetna inteligenca in robotika, ki za svoje delovanje potrebujeta kar največje količine podatkov, čedalje bolj aktivno spreminjata, omejujeta in usmerjata naše delovanje. Ob tem, ko zaganjalci četrte industrijske revolucije osvobajajo zavore trga s širjenjem pravne subjektivitete robotov, je nujno odpreti platformo za premišljevanje o različnih vidikih in posegih strojne inteligence v intimo in spontanost vsakdana.

Festival bo potekal od 21. do 23. novembra na različnih lokacijah v Ljubljani.

Več informacij: https://www.grounded.si/

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *