Pages Menu
Categories Menu

Posted on 29.06.23 in Univerze

Idejni predlog nove celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani

Idejni predlog nove celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani

Senat Univerze v Ljubljani (UL) je na  potrdil idejno rešitev oblikovne in sistemske rešitve celostne grafične podobe UL in njenih članic. Sprejeti so bili učni načrti kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti, potrjeni so bili prejemniki priznanj UL, ki bodo podeljena v tednu UL, nekatere manjše spremembe študijskih programov ter spremembe in čistopis Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL in spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL.

Nova celostna grafična podoba deluje kot nadaljevanje prejšnje identitete. Ohranja povezanost s pročeljem stavbe Deželnega dvorca, sedežem in simbolom Univerze v Ljubljani, obenem pa je novi logotip v primerjavi s starim znakom izrazito bolj viden in čitljiv. Znak Deželnega dvorca s svojo odprtostjo ponazarja pozitiven element, saj komunicira razvoj v prihodnosti. Nova sistemska rešitev upošteva organizacijsko razvejanost UL, s svojo modularno zgradbo pa nudi zadosti odprto sistemsko rešitev za kasnejše dodajanje novih entitet. Avtorji idejnega predloga so Špela Pfeifer, Martin Košir, Igor Savič in Mitja Jereb iz agencije PM, poslovni mediji d. o. o.

 Del nove celostne grafične podobe je na Brumnovem bienalu nagrajena črkovna vrsta Univerza Sans avtorice Alje Herlah. Črkovna vrsta Univerza Sans je sodoben in svež hibrid med geometrijskim in humanističnim sans-serifom s svojstvenim slogom, na katerega je vplivala kombinacija slovenske avantgarde z nekaterimi prepoznavnimi oblikami, ki so znane v slovenski tipografiji.

 Potrjena idejna rešitev oblikovne in sistemske rešitve celostne grafične podobe UL in njenih članic je bila izbrana na javnem natečaju letos spomladi. Pričela se bo uporabljati predvidoma s 1. januarjem prihodnje leto – sprva v digitalnih okoljih, nato pa še v vseh ostalih oblikah in kanalih.

Sprejeti so bili učni načrti naslednjih kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti: Upravna svetovalnica, Italijanski jezik v poslovnem okolju 2, Nemški jezik v poslovnem okolju 2, Analiza doseganja okoljskih, družbenih in upravljavskih (ESG) ciljev v podjetjih, Krožno gospodarstvo, Digitalne kompetence, Psihosocialno in fizično ravnovesje ter Razvoj veščin za učinkovito delo.

 Dejavnosti bodo na voljo vsem študentkam in študentom UL, obravnavajo pa vsebine, ki zajemajo 10 ključnih kompetenc 2025 (Svetovni ekonomski forum), 8 ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja in/ali obravnavajo vsebine, usmerjene v trajnostni razvoj.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *