Pages Menu
Categories Menu

Posted on 4.06.24 in Inštituti, Znanstveni dosežki

KATANA – zanka za aktivacijo vode

KATANA – zanka za aktivacijo vode

Zanka za aktivacijo vode KATANA je del raziskovalnega jedrskega reaktorja TRIGA na Inštitutu »Jožef Stefan«. Zaprta zanka za aktivacijo vode služi kot dobro definiran in stabilen vir nevtronov in gama žarkov visokih energij. Namen te eksperimentalne naprave je študij sevalnih doz okoli vodne hladilne zanke prihodnjih fuzijskih reaktorjev, kot sta ITER in DEMO. Za licenciranje bodočih fuzijskih naprav bodo namreč potrebne validirane računske metode za izračun sevalnega polja v okolici hladilnega sistema. Napredne računske metode so v razvoju, vendar je pred njihovo uporabo potrebna validacija oziroma preverite z eksperimenti. Na svetu primernih eksperimentalnih naprav še ni. Zato so zgradili obsevalno napravo KATANA, ki je specializirana za eksperimentalno validacijo računskih metodologij.

KATANA omogoča izvajanje številnih eksperimentov, povezanih z aktivirano vodo, in služi kot naprava za kalibracijo detektorjev žarkov gama ter za eksperimentalno validacijo računskih metodologij in računalniških programov, s katerimi lahko modeliramo časovno in prostorsko odvisne vire sevanja. Dodatno bo naprava služila tudi za izboljšanje jedrskih podatkov za aktivacijo vode in testiranje materialov za ščitenje pred ionizirajočim sevanjem v bodočih fuzijskih reaktorjih.

Razvoj in izgradnja naprave, ki sta trajala tri leta in stala skoraj 1 milijon evrov, sta bila sofinancirana s strani javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije ARIS in evropskega fuzijskega konzorcija EUROfusion. Zahtevna gradnja obsevalne naprave KATANA je bila uspešno zaključena na začetku leta 2024. Naprava je bila licencirana in tudi uspešno zagnana, v zadnjem obdobju se že opravljajo prve testne eksperimentalne meritve. Prvi rezultati kažejo na odlično delovanje obsevalne naprave v skladu s pričakovanji. Mednarodna fuzijska skupnost se je nadvse pozitivno odzvala na novo svetovno pridobitev z veliko količino predlogov za sodelovanje v eksperimentalnih kampanjah v prihodnosti.

Povezava do videa: https://video.arnes.si/watch/l0r541kw9zsm

Foto: IJS

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *