Pages Menu
Categories Menu

Posted on 3.12.22 in Inštituti, Univerze

Krepitev znanstvenoraziskovalne dejavnosti vsebinsko, finančno in mednarodno

Krepitev znanstvenoraziskovalne dejavnosti vsebinsko, finančno in mednarodno

 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je na  nacionalnem dogodku  Dan ARRS: Podpiramo odličnost izpostavljala premike in novosti na številnih področjih, od stabilnega financiranja do podpornih instrumentov za prijave na evropske razpise. Posebna pozornost je bila namenjena novi generaciji mladih raziskovalcev, svoja poznavanje področja pa so izrekali tudi uveljavljeni raziskovalci, mentorji ter predstavniki izobraževalnih in raziskovalnih organizacij iz Slovenije in tujine.

»Novi Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti je v delovanje agencije vnesel številne novosti. Ob njegovi implementaciji se vsi deležniki sproti učimo,« je v nagovou poudaril  prof. dr. Mitja Lainščak, direktor ARRS. »Posebno poglavje predstavljajo podzakonski akti, ki jih, tudi skozi javno razpravo, kar prej ni bila praksa, postopoma sprejemamo glede na prioritete. Z novim zakonom (ZZrID) je vzpostavljen mehanizem stabilnega financiranja, ki omogoča znanstvenoraziskovalnim ustanovam večjo avtonomijo. S ciljem učinkovitega in transparentnega delovanja agencije nadaljujemo z modernizacijo informacijske podpore procesom in notranje organizacije, načrtujemo prenovo recenzentskega postopka in vzpostavitev evalvacije programov. Veliko pozornost namenjamo spodbujanju raziskovalcev na začetku kariere in krepitvi vpetosti v mednarodne povezave, kar se obrestuje tako na kratki kot dolgi rok. In ob prazniku slovenske znanstvenoraziskovalne dejavnosti, bomo predstavili najvidnejše raziskovalne dosežke preteklega leta v okviru projekta Odlični v znanosti.«

V predstavitvi novosti in trendov na področju dejavnosti ARRS, je dr. Primož Pristovšek, vodja sektorja za stabilno financiranje pri ARRS, predstavil uvedbo stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, bistvene novosti iz Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki se je začel uporabljati letos.

Sredstva za stabilno financiranje prek štirih stebrov (institucionalni, programski in razvojni steber ter program nacionalnih raziskav) zagotavljajo financiranje infrastrukturne, upravljavske in podporne dejavnosti ter druge institucionalne infrastrukture, financiranje raziskovalnih programov in mladih raziskovalcev, financiranje aktivnosti za spodbujanje razvoja znanstvenoraziskovalne in infrastrukturne dejavnosti ter financiranje nacionalnih raziskav. Prav tako krepijo avtonomnost prejemnikov, saj je osnovno načelo, da sredstva za institucionalni steber in programski steber prejemniki razporejajo avtonomno.

Prvo pogodbeno obdobje stabilnega financiranja traja od 2022 do 2027, sredstva pa bo prejemalo 55 raziskovalnih organizacij.

Plenarni del Dneva ARRS je zaznamovala razprava o položaju in prihodnosti Slovenije v okviru Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), ki se je je udeležila tudi ugledna predstavnica Znanstvenega sveta ERC, prof. dr. Alice Valkárová, ki je predstavila možnosti za sodelovanje na razpisih ERC in razvojne načrte.

Prof. dr. Peter Križan, predsednik Znanstvenega sveta ARRS, je predstavil prizadevanja ARRS in ministrstva, pristojnega za znanost, da bi tudi s podpornimi instrumenti čim bolj izboljšala rezultate prijav na razpise ERC. V kratkem bodo slovenski raziskovalci lahko oddali prijavo na kar štiri različne podporne instrumente za spodbujanje prijav ERC, saj se obstoječima pridružujeta še dva nova.

Projekti ERC dobitnikom in dobitnicam omogočajo ustvarjalno znanstveno svobodo in večletno finančno neodvisnost pri izvajanju najodličnejših raziskav, hkrati pa pomembno vplivajo tudi na krepitev zmogljivosti širše raziskovalne skupnosti. Sodelovanje na tovrstnih ambicioznih projektih prispeva k razvijanju prihodnje generacije vrhunskih raziskovalcev in raziskovalk v Sloveniji.

Ob koncu  dneva ARRS je bila že 11. leto zapored predstavitev najvidnejših dosežkov v znanosti v projektu Odlični v znanosti, s katerim agencija promovira vpogled v delovanje in rezultate znanstvenoraziskovalnega dela v Sloveniji. Gre za izbor najvidnejših dosežkov preteklega leta, ki ga v potrditev Znanstvenemu svetu ARRS predlagajo članice in člani znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved.

V okviru projekta je bilo letos izbranih 52 raziskovalnih dosežkov iz naravoslovja in tehnike, medicine in biotehnike ter družboslovja in humanistike, od katerih je 21 izbranih za predstavitev na dogodku Dan ARRS 2022: Podpiramo odličnost.

Foto: ARRS

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *