Pages Menu
Categories Menu

Posted on 13.11.23 in Univerze

Mednarodna doktorska šola o tehnologiji elektroporacije in zdravljenja z njo (EBTT)

Mednarodna doktorska šola o tehnologiji elektroporacije in zdravljenja z njo (EBTT)

 

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE)  poteka enotedenska  mednarodna doktorska šola EBTT (ang. Electroporation-Based Technologies and Treatments). »Ljubljanska šola« je prva, najstarejša in svetovno priznana šola elektroporacije, ki že 20 let privabi vodilne strokovnjake, doktorske študente ter raziskovalce s področja elektroporacije. Šole, ki ponuja celovit pogled na elektroporacijo in različne – predvsem biomedicinske aplikacije in klinične rabe elektroporacije, se je v vseh letih udeležilo že več kot 1000 udeležencev iz 45 držav sveta.

Vodja šole EBTT prof. dr. Damijan Miklavčič iz Laboratorija za biokibernetiko na Fakulteti za elektrotehniko je povedal, da »interes za šolo in elektroporacijo raste. Vsako leto pa smo priča novim aplikacijam, o katerih pred 20 leti nismo niti razmišljali.«

Eden od vrhuncev letošnjega jubilejnega programa je okrogla miza o varnosti in učinkovitosti elektroporacije za srčno ablacijo (ang. Pulsed Field Ablation for Atrial Ablation: Safety, Efficiency, and Regulatory Knowledge Gaps), na kateri bodo sodelovali ameriški strokovnjaki iz Agencije za hrano in zdravila (FDA – Food and Drug Administration), vodilni svetovni kardiologi elektrofiziologi in predstavniki industrije, kot so Abbott, Johnson and Johnson, Medtronic, Boston Scientific in mnogi drugi. Srčna ablacija je sicer nova terapija, s katero zdravijo atrijsko fibrilacijo in ki je od lanskega leta že na voljo v Evropi. V ZDA pa še čakajo na odobritev FDA.

Pomemben vir znanja o elektroporaciji je knjiga Electroporation-Based Technologies and Treatments (slo. Tehnologije in postopki, ki temeljijo na elektroporaciji), ki je prvič izšla leta 2019 v angleškem jeziku in bila od takrat prevedena še v španščino in portugalščino. Gre za eno temeljnih gradiv za študente in udeležence šole EBTT, saj so v njej zbrane vsebine o uporabi elektroporacije od področja temeljnih raziskav, uporabe v biologiji in medicini.

 

Foto: UL FE

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *