Pages Menu
Categories Menu

Posted on 3.08.23 in Featured, Inštituti, Univerze, Video

Minister prof. dr. Igor Papič: Smo v ugodnem investicijskem ciklu za znanost

Minister prof. dr. Igor Papič: Smo v ugodnem investicijskem ciklu za znanost

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI), je eno tistih področij, ki v opredeljevanju svojega dela in poslanstva poudarja skrb za družbeni razvoj, katerega oblikovalci  bodo ljudje z znanjem, torej tisti, za katere navadno rečemo, da so “sol” naroda. Sposobni bodo usmerjati  razvoj današnjega turbulentnega in disruptivnega časa, ki napoveduje “kvantne premike v razvoju”.  V tem kontekstu, v tej miselni celoti  je potekal tudi pogovor s prof. dr. Igorjem Papičem,  ministrom za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Bogat opus znanja si je    nabiral kot profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je bil tudi dekan, pa tudi kot gostujoči profesor  na University of Manitoba v Winnipegu v Kanadi. University of Manchester, University of Alberta, Sichuan University in drugod. Pred prevzemom ministrskega mesta je bil  rektor Univerze v Ljubljani in  eden od pobudnikov ustanovitve in prvi predsednik Rektorskega foruma univerz jugovzhodne Evrope in zahodnega Balkana.  Evropska univerzitetna zveza EUTOPIA pa ga je izvolila za svojega prvega predsednika.  Zavzema se za družbo 5.0, ki temelji na znanju, in za pospešen prenos znanja iz akademskega okolja, kar je osnovni pogoj za uspešen razvoj Slovenije v naslednjih desetletjih. Zato tudi jasno razloži povezavo strukturnih podsistemov kot sta  znanost in gospodarstvo; “ bolj kot je razvito gospodarstvo, bolj zna ceniti visoko izobražen kader in znanstvenoraziskovalno delo. Kolikšen del slovenske industrije je pa sploh sposoben sodelovati z institucijami znanja, z univerzami, inštituti?” Odgovor se razkrije pri poslušanju in branju celotnega intervjuja.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *