Pages Menu
Categories Menu

Posted on 19.03.23 in Inštituti

Na Institutu Jožef Stefan (IJS) bodo v času od 20.  – 25. marca “Jožefa Stefana”

Na Institutu Jožef Stefan (IJS) bodo v času od 20. – 25. marca “Jožefa Stefana”

31. dnevi “Jožefa Stefana” ponujajo številne zanimivosti za vedoželjne in ljubitelje znanosti. Potekajo v počastitev spomina na slavnega slovenskega fizika Jožefa Stefana, rojenega 24. marca 1835. Program je oblikovan tako, da bo gotovo zanimiv za mnoge udeležence in tako še bolj populariziral znanost. Zvrstila se bodo predavanja z zanimivimi gosti (vsak dan ob 13,00) o kvantnih spinskih tekočinah, kristalografiji, onesnaževalih, ki nam vse bolj povzročajo skrbi, strojnem učenju iz relacijskih in tekstovnih podatkov. V sredo ob 15h bodo podelili priznanja Zlati znak Jožefa Stefana za odmevna doktorska dela s področja naravoslovno-matematičnih, tehniških, medicinskih in biotehniških ved.

V petek, 24. marca pa bo v ospredju omizje na temo Fizično in psihično zdravje: pomen aktivnosti, počitka/spanja in prehrane. Govorci prof. dr. Igor Mekjavič, prof. dr. Lea Dolenc Grošelj, prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. Bojan Knap, izr. prof. dr. Gregor Starc in prof. dr. Peter Stankovič, bodo razpravljali in pojasnjevali vprašanja o neaktivnosti kot novem družbenem problemu, ki ga je v ospredje skrbi postavila tudi svetovna zdravstvena organizacija  (WHO). Le-ta je na rezultatih obsežne študije ugotavljala, da so glavni vzrok krvožilnih bolezni psihosocialni dejavniki. Depresivno stanje organizma ima za posledico tudi nemotiviranost za aktivnost, vpliva na spanje in probleme pri prehranjevanju.  Si zdravega in sproščenega življenja sploh želimo

Sobota pa bo namenjena Dnevu odprtih vrat, ko  bodo od 9. ure naprej vse zainteresirane povabili v  laboratorije pa  tudi na ogled Reaktorskega centra.  Predstavitev  bodo potekale v programskih sklopih: snov, internet, biotehnologija,..biologija, kemija, fizika…znanje, sistemi, materiali, okolje…energija.

Več informacij: Dnevi Jožefa Stefana.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *