Pages Menu
Categories Menu

Posted on 21.09.23 in Inštituti

Na Morski biološki postaji Piran prizadevanja za ohranitev velikega leščurja

Na Morski biološki postaji Piran prizadevanja za ohranitev velikega leščurja

Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB), si v okviru projekta LIFE Pinna prizadeva za zaščito kritično ogroženega velikega leščurja (Pinna nobilis).

Raziskovalci sodeluje v projektu LIFE Pinna (LIFE20 NAT/IT/001122) z naslovom “Ohranjanje in ponovna naselitev vrste Pinna nobilis v zahodnem Sredozemskem in Jadranskem morju”. Projekt, ki ga financirata Evropska unija in Ministrstvo za naravne vire in prostor, se je začel leta 2021 in ga vodi ARPAL (Italija). Sodelujoči partnerji v projektu so iz Italije in Slovenije. Glavni cilj je zaščititi kritično ogroženo školjko in endemita Sredozemskega morja – velikega leščurja (Pinna nobilis), in sicer z izvajanjem posebnih ukrepov za ohranjanje in ponovno naselitev na pilotnih območjih v zahodno Sredozemsko in Jadransko morje. Ukrepi, ki jih izvajajo vključujejo spremljanje naseljevanja mladih leščurjev s pomočjo zbiralnikov ličink, nadzorovano rast v laboratoriju in v posebnih zaščitenih kletkah v morju, ki jim sledi nadaljnje presajanje na posebej izbrana sprejemna mesta, ko ogroženi mehkužci dosežejo takšno velikost, da so manj ranljivi za pritiske plenilcev. “Veliki leščur (Pinna nobilis) igra izjemno pomembno vlogo v morskem ekosistemu. Prvič, deluje kot velik filtrator, ki vsakodnevno precedi velike količine vode in s tem zmanjšuje motnost ter ohranja kakovost vode. Drugič, je biogradnik, ki na svoji lupini nudi dom mnogim drugim organizmom”, pravi dr. Valentina Pitacco, raziskovalka, ki na strani MBP NIB vodi ta projekt.

V preteklosti je velikega leščurja že ogrožalo človekovo delovanje, nabirali so ga namreč za prehrano ljudi in za pridobivanje “morske svile” iz posebnih vlaken s katerimi se ta školjka pritrjuje v morsko dno – bisusa. Poleg tega se je vrsta soočala z degradacijo habitata, med drugim tudi zaradi neprimernega sidranja v njihovem okolju. Kljub temu so bili zaščitni ukrepi učinkoviti in so omogočili obnovo vrste.

Vendar pa je leta 2016 v Španiji izbruhnila bolezen, ki je povzročila množično umiranje velikih leščurjev, ki se je žal razširila tudi v druge dele Sredozemskega morja. Bolezen je posledično prizadela tudi slovensko obalo, kjer je bila smrtnost na večini območij skoraj 100-odstotna. Zaradi tega je Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) vrsto uvrstila med “kritično ogrožene”.

“V okviru projekta in v času obnove te izjemno karizmatične vrste, je zato sodelovanje javnosti ključnega pomena. Pozivamo k ozaveščanju o pomembnosti ohranjanja velikega leščurja ter s tem k ozaveščanju in spoštovanju naravnega habitata teh mehkužcev. Hkrati želimo ljudi spodbuditi, da se aktivno vključijo in sodelujejo v spremljanju in ohranjanju te dragocene vrste. Pomembno je, da ne nabiramo praznih lupin školjk. Lupine velikega leščurja so namreč pomembno zatočišče za druge nevretenčarje in vrste rib, kar velja tako za žive kot tudi mrtve primerke. Drugič, v okviru akcij občanske znanosti ljudi pozivamo, da našemu inštitutu sporočijo vsak najdeni živi osebek. Za preverjanje, ali je žival še živa, je dovolj vrh lupine nežno oplaziti z roko. Ob dražljaju se lupina zdrave školjke v nekaj sekundah zapre, pri prizadetih školjkah je ta reakcija počasnejša. Poleg tega prosimo, da si najditelji zapišejo lokacijo, globino, datum, velikost lupine in, če je mogoče, priložijo fotografijo primerka. ”, je na koncu povedala dr. Valentina Pitacco in povabila k obisku spletne strani projekta, kjer bodo vsi, ki jih zanima, kako lahko sodelujejo, dobili navodila in se vključili v projekt.

Spletna stran in družbena omrežja projekta LIFE Pinna (ITA/ENG): http://www.lifepinna.eu/
https://www.facebook.com/lifepinna https://www.instagram.com/life.pinna/

Občanska znanost, navodila za sodelovanje (SLO):

https://citizenscience.si/acadp_listings/veliki-lescur/

Foto: Tihomir Makovec – MBP NIB

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *