Pages Menu
Categories Menu

Posted on 18.04.23 in Inštituti

Nacionalni inštitut za biologijo in LOTRIČ Meroslovje razvila učinkovit postopek preskušanja varnosti mask

Nacionalni inštitut za biologijo in LOTRIČ Meroslovje razvila učinkovit postopek preskušanja varnosti mask

Ob izbruhu pandemije COVID-19 v marcu 2020 smo se v Sloveniji soočili z velikim pomanjkanjem zaščitnih mask in trženjem mask brez ustreznih dokazil o njihovi učinkovitosti. Raziskovalci  NIB so se takrat povezali s podjetjem LOTRIČ Meroslovje in kot edini v Sloveniji vzpostavili postopek s katerim lahko preverimo kako učinkovite so različne maske pri zadrževanju drobnih aerosolnih kapljic, s katerimi se virusi in bakterije običajno prenašajo po zraku. Razviti postopek se lahko uporablja za določanje učinkovitosti filtracije bakterij (ang. bacterial filtration efficiency, BFE) in učinkovitosti filtracije virusov (ang. viral filtration efficiency, VFE).

Dr. Arijana Filipić iz raziskovalne skupine NIB je  opisala začetek razvoja: »Vedno je izziv, kadar moramo strokovnjaki z zelo različnih področji npr. biologi in strojniki, skupaj poiskati učinkovite rešitve, hkrati pa se prav iz takšnega sodelovanja največ naučimo.«  »Pri razvoju aparature za preskušanje mask smo morali združiti mikrobiološka in tehnična znanja. Pritisk pandemije COVID-19 je zahteval hitrost in nujnost čimprejšnje rešitve problema neustreznih mask«, pa je poudarila Katja Fric.

Aparatura za preskušanje mask, ki so jo sestavili in testirali v prostorih NIB deluje tako, da najprej poteče aerosolizacija (uplinjanje) bakterij/virusov v nanometrske kapljice, ki so podobne kapljicam, ki jih ljudje izločamo skozi usta in nos. Te kapljice se nato z zračnim tokom usmerijo preko notranje strani maske in ujamejo v vzorčevalniku. Ker aparature, ki bi omogočila izvedbo tega preskušanja takrat ni bilo na voljo, so strokovnjaki iz LOTRIČ Meroslovje sami oblikovali in izdelali ključne komponente te naprave. Ustreznost postopka preskušanja BFE in skladnost naprave s standardom EN 14683:2019+AC:2019 so potrdili v med-laboratorijski primerjavi, kjer so dosegli odlične ocene usposobljenosti.

Prav zaradi znanja in izkušenj pridobljenih v tem projektu sta dr. Polona Kogovšek, višja strokovno-raziskovalna sodelavka, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo in dr. Bojana Žegura, znanstvena svetnica, vodja Oddelka za genetsko toksikologijo in biologijo raka, iz NIB med epidemijo sodelovali v medresorski skupini pod vodstvom MORS, ki je določila minimalne zahteve za maske. Te zahteve so postale standard,  sprejet v Slovensko tehnično specifikacijo na Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST).

V jeseni 2022 se je znanje in postopek za preskušanje zaščitnih mask BFE prenesel iz NIB na LOTRIČ Meroslovje, kjer so postavili nove laboratorije za preskušanje zaščitnih mask. V letu 2023  pa je podjetje LOTRIČ Meroslovje prejelo tudi akreditacijo za preizkušanje mask s strani Slovenske akreditacije (akreditacijska listina LP 099.  »Postali smo ISO 17025 akreditiran laboratorij za preskušanje polobraznih mask za zaščito pred delci in za preskušanje medicinskih mask za obraz – LOTRIČ Metrology (lotric.si)).« so napisali na svoji spletni strani in pojasnili:  »Akreditacija metode pomeni, da je formalno preverjena, zanesljiva in natančna, zato so lahko uporabniki prepričani v rezultate merjenja učinkovitosti mask, kar je ob ustreznem nošenju mask zagotovilo za zaščito ljudi pred okužbami.«

Dr. Polona Kogovšek pa poudarja: »Raziskovalci smo izjemno zadovoljni, kadar naše znanje prenesemo tudi v tržno uporabo. Vsaka implementacija nove tehnologije v gospodarstvo je namreč rezultat izjemnih naporov preizkušanja idej, tehnoloških postopkov, prilagajanja pristopov glede na ugotovitve in nadgrajevanj postavljenih sistemov. Le tako dosežemo želene standarde,  kakovost izdelka – v našem primeru so to maske – ki so preverjeno varne in preko akreditirane tehnologije tako zagotavljajo potrošnikom / uporabnikom  varno uporabo.«

Foto: NIB

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *