Pages Menu
Categories Menu

Posted on 21.04.17 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

Nagrajenci Direktorjevega sklada IJS

Nagrajenci Direktorjevega sklada IJS

Institut Jožef Stefan  (IJS) je že drugo leto zapored podelil sredstva v sklopu internih projektov za podporo najboljših mlajših raziskovalcev  na začetku njihove raziskovalne kariere. S tem institut  odpira in ustvarja zanimiva raziskovalna področja, ki utegnejo v prihodnje prinesti veliko dodano vrednost razvoju znanosti in raziskovanja.  Tokratni sklad je namenjen nakupu in gradnji nove raziskovalne infrastrukture, dobitniki sklada pa so dr. Hana Uršič, dr. Mojca Otoničar in dr. Marko Vrabelj. Mladi raziskovalci so uspeli s predlogom izgradnje laboratorija  za ultra hladno pripravo kompleksnih oksidov z akronimom »ULTRACOOL«.

Da bi omejili difuzijske procese pri obdelavi materialov, ki jih pospešuje toplota, so raziskovalci prišli na idejo, ki se je sprva zdela neuresničljiva – sintetizirati materiale in kompozite pri »ultra hladnih« pogojih. To bi pomenilo sintranje materialov blizu sobne temperature, kar je gotovo ultra hladno  v primerjavi s  klasično pripravo materialov.  To bi npr. omogočilo integrirati keramične materiale, ki se običajno pripravljajo pri temperaturah nad 1000 stopinj celzija, na polimerne  folije, katerih tališča so nižja od 200 stopinj celzija. Mladi raziskovalci so se z dvema metodama, ki sta prav revolucionarni, seznanili na mednarodnih kongresih v ZDA in na Japonskem, kjer so jih tudi razvili. Uršičeva, Otoničarjeva in Vrabelj, ki raziskujejo na Odseku za elektronsko keramiko IJS, imajo ambicijo, da bi institut z ustanovitvijo novega laboratorija, postal vodilni na področju »ultra hladnega« sintetiziranja materialov in kompozitov na evropski, morda tudi na svetovni ravni.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *