Pages Menu
Categories Menu

Posted on 25.04.23 in Inštituti

Nova slovenska generacija štipendistov  svetovnega laboratorija

Nova slovenska generacija štipendistov svetovnega laboratorija

Slovenska znanstvena fundacija (SZF), od leta 2002 dalje nacionalna partnerica Svetovne federacije znanstvenikov/World Federation of Scientists (WFS), je organizirala slovesen podpis pogodb z novo generacijo slovenskih štipendistov Svetovnega laboratorija/World Laboratory (WL). V novi generaciji štipendistov bodo štirje mladi doktorji znanosti in šest doktorskih študentov s slovenskih univerz ter raziskovalnih inštitutov.

V času štipendiranja bodo izvajali raziskovalne projekte, ki vključujejo interdisciplinarno obravnavo prednostnih planetarnih nujnosti v povezavi z onesnaževanjem narave, podnebnimi spremembami in zagotovitvijo osnovnih pogojev (hrana, energija, zdravje, varnost) za znosno življenje na Zemlji.

Svetovni laboratorij (WL) je bil ustanovljen v okviru WFS leta 1986 kot nevladna organizacija. Njegov pomen je priznala Organizacija Združenih narodov, saj je v novem mednarodnem podpornem mehanizmu prepoznala pomembno orodje za pospeševanje razvoja novih generacij raziskovalcev še zlasti v državah v razvoju. In sicer s push-granti oziroma štipendijami, ki naj pri doktorskih študentih pospešijo uspešno zaključevanje doktorskih del; pri že oblikovanih raziskovalcih z doktoratom znanosti pa rešijo situacijo med dvema raziskovalnima projektoma, v času čakanja na oddobritev novega projekta.

Slovenija je bila kot država v razvoju povabljena v finančno shemo WL v začetku leta 2002. V februarju 2002 sta WFS in SZF podpisala dogovor o sodelovanju. Z njim je Slovenija dobila priložnost letno dobiti do deset (10) novih štipendistov, ki bodo v okviru svojih raziskovalnih projektov vključevali t.i. planetarne nujnosti in se ob tem ozavestili za delovanje, za znanstveno življenjsko kariero v izjemno hitro spreminjajočih se pogojih na planetu ob hkratni globalizaciji z vsemi želenimi in tudi nezaželenimi pojavi ali spremembami kot so naraščajoči valovi migracij, kibernetski napadi, terorizem.

Od leta 2002 do 2023 je status štipendista WL prejelo že nad 100 slovenskih prosilcev. Z novo generacijo slovenskih štipendistov je SZF vstopila v tretje desetletje sodelovanja z WFS.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *