Pages Menu
Categories Menu

Posted on 20.04.21 in Inštituti, Podjetništvo, Spin Off

Novo “spin out” podjetje Niba Labs

Novo “spin out” podjetje Niba Labs

V Biološkem središču bodo v sredo, 21. aprila 2021 podpisali licenčno pogodbo za prenos znaja ob ustanovitvi novega “spin out” podjetja Niba Labs Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB).

Novoustanovljeno podjetje Niba Labs bo tako že drugo odcepljeno podjetje Nacionalnega inštituta za biologijo,  pogodba za prenos znanja in tehnologij pa opredeljuje področje analitskih postopkov za karakterizacijo in kvantifikacijo virusov kot genetskih vektorjev ali vakcin in nečistoč. NIB tako sledi svoji strategiji, da trži in odproda znanje, ki izkazuje velik tržni potencial z namenom osredotočanja na nadaljnji razvoj in raziskave.

O projektu Niba Labs bodo spregovorili  prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica NIB,  prof. dr. Kristina Gruden, vodja Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo,   mag. Jure Vindišar, vodja službe za prenos tehnologij,   mag. Mateja Urlep, direktorica novoustanovljenega podjetja Niba Labs,  doc. dr. David Dobnik, vodja raziskav in razvoja Niba Labs.

Foto: NIB

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *