Pages Menu
Categories Menu

Posted on 19.09.23 in Inštituti, Univerze

O VESOLJU, ZEMLJI IN LJUDEH

O VESOLJU, ZEMLJI IN LJUDEH

Med 26. in 28. septembrom 2023 bo potekal v Ljubljani in Kopru 29. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo Vesolje-Zemlja-Ljudje. Festival organizirata Slovenska znanstvena fundacija (SZF) ter njena soustanoviteljica Univerza na Primorskem (UPR) častni pokrovitelj pa je prof. dr. Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije v Vladi Republike Slovenije.

Letni slovenski festival znanosti je tri dnevno praznovanje znanstvenih odkritij in spoznanj, novih pogledov in uporabe znanstvenih dosežkov, odkrivanje prihodnosti in ozaveščanje o razvojni vlogi, ki jo lahko ima znanost v družbi in državi.

Festival omogoča vzpostavljanje dialoga ljubiteljev znanosti-vseh starosti in izobrazb ter poklicev-s poklicnimi raziskovalci. Slednji potrebujejo podporo državljanov.

Omogoča raziskovalnim organizacijam, da predstavijo dosežke, ki naj bi pritegnili pozornost državljanov, da neposredno prepoznavajo pomen izvedenih znanstvenoraziskovalnih projektov ter projektov, ki še potekajo.

Prav tako omogoča izobraževalnim organizacijam, da komunicirajo znanost v obliki predavanj, pogovorov, okroglih miz, znanstvenih kavarn, šovov eksperimentov, delavnic in klepetalnic. So izziv ne le za višje in visoke šole, temveč tudi za srednje ter osnovne šole. Učitelji in asistenti imajo v okviru festivala priložnosti, da se pokažejo širši javnosti. To je tudi svojevrstna arena za predstavitve prvih samostojnih projektov študentov, dijakov in učencev.

Podjetja pa lahko predstavijo svoje raziskovalne in razvojne dosežke ter se uveljavijo kot zvesti pokrovitelj festivalskih dogodkov in prireditev v celot

Tokrat se bodo predstavile organizacije in posamezniki, ki so prepoznali pomen odziva na geslo festivala Vesolje-Zemlja-Ljudje. V Kopru in Izoli se bodo zvrstili dogodki s katerimi bo UPR navduševala učence in učitelje s temami s področja arheologije in dediščine (izvajalci Fakultete za humanistične študije) ter biološke raznovrstnosti (izvajalci Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije). University of Edinburgh bo ponudila predstavitev prvih 40 let infrardečih vesoljskih teleskopov v spomin na življenje in delo fizika dr. Dušana Petrača, ki je preminil v letošnjem maju, Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu pa predstavitev geoinformatiko pri pouku. Univerza v Novi Gorici je v sodelovanju s slovenskimi srednjimi in osnovnimi šolami skupaj z revijo Spika pripravila projekt GoChile vezan na uporabo ”slovenskega” teleskopa v Čilu.

Univerza v Ljubljani bo promovirala svoj botanični vrt, Lesarska šola Maribor-Višja šola Maribor, pa les kot material prihodnosti.

 Institut ”Jožef Stefan” ter Kemijski inštitut bosta ponudila znanstvene dogodivščine – šov eksperimentov, svetlobo za čisto energijo in vodo, spoznanja o mikrodelcih nežive narave, ki se obnašajo kot živi ter znanstveno kavarno z vrhunskimi slovenskim raziskovalcem prof. dr. Romanom Jeralo (Kemijski inštitut) o priložnostih in izzivih Sintezne biologije v znanosti in družbi.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *