Pages Menu
Categories Menu

Posted on 23.02.22 in Inštituti, Univerze

“Open Science of Slovenia” – priložnosti in pasti

“Open Science of Slovenia” – priložnosti in pasti

Svet za razvoj pri SAZU pripravlja v sredo 2.marca 2022 ob 10,00 posvet na temo Priložnosti in pasti odprtega spletnega objavljanja znanstvenih dosežkov – vzpostavitev enovite slovenske platforme „Open Sience of Slovenia“. Osredotočen bo na iskanje sinergije različnih pogledov za poenotenje na nivoju Republike Slovenije in ugotoviti skupne deležnike, identificirati stališča in probleme. Kompleksnost teme posveta(ov) naj nudi odgovor za znanost, financiranje, habilitacije, jezik, verodostojnost informacij itn. Predstavljeni bodo pogledi na sedanjost in prihodnost odprte znanosti in odprtega spletnega objavljanja znanstvenih dosežkov. Posvet bo skušal potrditi tezo, da ima odprta znanost pomembno, če že ne ključno vlogo pri krepitvi učinka, kakovosti, učinkovitosti, preglednosti in integritete raziskav in inovacij, ter da zbližuje znanost in družbo. Biblioraznolikost in večjezičnost ter priznavanje vseh znanstvenih produkcij sta pomembna elementa politike evropskega raziskovalnega prostora o odprti znanosti.

Program

10.00 Uvodni nagovor: akad. prof. dr. Slavko Splichal, podpredsednik Sveta za razvoj SAZU

10.05 Pozdrav udeležencem: prof. dr. Mitja Lainščak, v. d. direktorja ARRS

10.10 Predstavitev programa razprave, prof. dr. Vincenc Butala

10.15 Prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani, »Odprta znanost – kako naprej?«

10.30 Prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru, »Reforma vrednotenja znanstvenega dela v Evropi in svetu v procesu odprte znanosti«.

10.45 Mag. Miro Pušnik, direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, »Odprta znanost v programu Obzorje Evropa«

11.00 Dr. Mojca Kotar, pomočnica glavnega tajnika Univerze v Ljubljani, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost, »Odprti dostop: finance, avtorskopravni vidiki, repozitoriji«

11.15 Dr. Tomaž Boh, generalni direktor direktorata za znanost, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, »Smeri strateškega razvoja odprte znanosti v Sloveniji«

11.30 Simon Ošo: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), sektor za raziskovalne projekte, »Odprti dostop – izkušnje ARRS in izzivi v prihodnje«

11.45 Dr. Jan Jona Javoršek, Inštitut Jožef Stefan, »Naš prostor in odprta znanost v Evropskem skupnem raziskovalnem prostoru

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/83351402830?pwd=My8xRS9nY3p6b2VxK3U0VlRxdk9IQT09

Meeting ID: 833 5140 2830

Passcode: 334375

Posvet bo dostopen tudi na kanalu Youtube.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *