Pages Menu
Categories Menu

Posted on 15.06.24 in Inštituti, Znanstveni dosežki

Prepleteni fotoni znotraj tekočega kristala – IJS v “Nature”

Prepleteni fotoni znotraj tekočega kristala – IJS v “Nature”

Dr. Nerea Sebastian, Aljaž Kavčič in doc. dr. Matjaž Humar so slovenski raziskovalci, ki so prvič dokazali, da je prepletene fotone mogoče tvoriti znotraj tekočega kristala. Pri tem so uporabili novo, nedavno odkrito vrsto tekočega kristala. Prepletene fotone so ustvarili z osvetljevanjem tekočega kristala s fokusirano lasersko svetlobo. Doc. dr. Humar je idejni in siceršnji vodja raziskave. Pri svojih 40-letih ima za seboj že impozantno raziskovalno kariero. V ospredje znanstvene javnosti je stopil že pred devetimi leti, ko je v reviji Nature Photonics objavil članek, ki je nemudoma doživel izreden odziv strokovne javnosti. V času svojega podoktorskega usposabljanja na Harvardu je prvi uspešno v celico vgradil laser in hkrati odkril, da maščobne celice pravzaprav že vsebujejo laserje. Laserji so tudi področje raziskave dr. Humarja v projektu, s katerim je  leta 2019 pridobil sredstva ERC Starting Grant (European Research Council) v višini 1,5 milijona evrov. Cilj projekta z naslovom »Celični laserji – povezovanje optičnih resonanc z biološkimi procesi«,  je študij interakcij med laserji, vstavljenimi v posamezne celice in biološkimi procesi v celicah.

Nadrobnejša predstavitev dosežka na videu:

https://video.arnes.si/watch/lltf900jsngw

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *